Nieuws (uit externe bronnen)

Overwinning fiscus tegen belastingontduiking

AccountantWeek - 15 feb 2018 - 10:05
Trustkantoor Tradman en twee oud-medewerkers hebben volgens de Belastingdienst een belangrijke rol gespeeld bij de frauduleuze praktijken van de gebroeders

CPB: Verschil belastingdruk een- en tweeverdieners opgelopen

TaxLive - 15 feb 2018 - 07:49
De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben.

Sterkste economische groei in 10 jaar in 2017

AccountantWeek - 14 feb 2018 - 12:15
De Nederlandse economie is afgelopen jaar met 3,1 procent gegroeid, het hoogste groeitempo in tien jaar.

Nibud: Hypotheeknormen 2018 – hogere leencapaciteit door loonstijging

Nibud - 13 feb 2018 - 11:00
Nibud-advies hypotheeknormen 2018: hogere leencapaciteit door loonstijging Persbericht | 19 oktober 2017 De...

Opschorting handhaving Wet DBA tot 2020

AccountantWeek - 11 feb 2018 - 20:15
Zzp'ers en hun opdrachtgevers worden tot zeker 1 januari 2020 niet beboet, als blijkt dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband.

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

Belastingdienst (ondernemers) - 09 feb 2018 - 16:15
De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

MinFin - 09 feb 2018 - 14:30
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe stroom spookfacturen European Business Number

Fraudehelpdesk - 08 feb 2018 - 14:49

Heeft u ook een formulier gekregen van European Business Number (EBN) over een ontbrekend btw-nummer? Pas op! Het gaat om een spookfactuur.

Ondernemers ontvangen een formulier dat deels vooraf is ingevuld. Volgens de meegestuurde brief moeten ontvangers gegevens controleren en ontbrekende zaken aanvullen. Dikwijls zit er een retourenvelop bij de brief. Ondernemers sluiten, zonder dat ze het doorhebben, een contract af als ze het formulier getekend terugsturen.

Al vaker heeft de Fraudehelpdesk voor deze brief gewaarschuwd, zoals op 16 februari 2016, 27 juni 2017 en 5 september 2017.

Advies
Er is geen enkele verplichting om het formulier ondertekend te retourneren, aangezien deze niet afkomstig is van een officiële instantie. Heeft u het toch getekend? Dan is het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit door middel van een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering.

The post Nieuwe stroom spookfacturen European Business Number appeared first on Fraudehelpdesk.

Fiscus zoekt zwartspaarders bij Zwitserse bank Julius Baer

Nu - geld - 07 feb 2018 - 17:57
De Belastingdienst heeft de Zwitserse bank Julius Baer verzocht om informatie over Nederlandse spaarders. De fiscus is op zoek naar zwartspaarders die vermogen in het buitenland hebben verzwegen.

Toetsing vrije ruimte werkkostenregeling nu nodig

AccountantWeek - 07 feb 2018 - 11:27
Bent u in 2017 binnen uw vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gebleven? Of juist niet? U moet dat nu toetsen.

Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden: vóór 1 maart

Belastingdienst (ondernemers) - 07 feb 2018 - 10:30
Hebt u in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018.

Belastingdienst gaat bezwaren tegen crisisheffing afhandelen

TaxLive - 06 feb 2018 - 17:00
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. De Belastingdienst gaat bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, nu afhandelen.

Succesvolle NHG-hypotheek voor zzpers krijgt vervolg

AccountantWeek - 06 feb 2018 - 09:23
Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzpers een hypotheek kunnen aanvragen.

Wob-verzoek betreffende leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’

TaxLive - 05 feb 2018 - 13:03
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Aan de Staatssecretaris van Financiën is het Wob-verzoek gedaan om documenten openbaar te maken die het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’ betreffen. Hij wijst het verzoek voor een klein gedeelte toe.

Financiën haalt met nieuw besluit angel uit fiscale eigenwoningproblematiek

TaxLive - 02 feb 2018 - 17:04
Met de goedkeuring in het onlangs verschenen besluit over de eigenwoningregeling haalt Financiën de angel uit de fiscale eigenwoningproblematiek voor partners met een eigenwoningverleden. Financiën trekt deze goedkeuring breder dan het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat de aanleiding vormde voor discussie. Financiën zet bovendien de deur op een kier voor niet in het besluit genoemde situaties. En als klap op de vuurpijl wordt een door de goedkeuring ontstane onevenwichtigheid ook nog eens mondeling weggenomen.

Beleidsbesluit innovatiebox wordt aangevuld

TaxLive - 02 feb 2018 - 13:06
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd het beleidsbesluit over de nieuwe innovatiebox (V-N 2017/61.17) nog dit jaar aan te vullen. Dit doet hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het Taxlive-artikel “Nieuw innovatiebox-besluit stelt teleur“.

Nederlanders spaarden minder in 2017

TaxLive - 02 feb 2018 - 11:33
Nederlandse huishoudens hebben vorig jaar per saldo 300 miljoen euro bijgestort op spaarrekeningen bij Nederlandse banken. Dat is fors minder dan in 2016, toen de netto-inleg 2 miljard euro bedroeg. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Vorig jaar minder ingelegd op Nederlandse spaarrekeningen

Nu - geld - 02 feb 2018 - 10:29
Het totaalbedrag dat Nederlanders op spaarrekeningen hebben staan is vorig jaar gestegen, maar dat kwam vooral door de bijgeschreven rente. De netto-inleg nam juist af, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Buitensporige last bij laag reëel rendement op risicovrije beleggingen

TaxLive - 02 feb 2018 - 09:32
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Amsterdam oordeelt dat de vermogensrendementsheffing een buitensporige last vormt voor particuliere beleggers. Gezien de totale inkomens- en vermogenspositie van X, is er volgens het hof voor hem echter geen sprake van een individuele en excessieve last.

VEH: schrap rentestraf bij hogere woningwaarde

AccountantWeek - 02 feb 2018 - 09:10
Veel huizenbezitters met een gestegen woningwaarde betalen jarenlang een te hoge hypotheekrente.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)