Nieuws (uit externe bronnen)

DGA dupe van plannen nieuw kabinet!

TaxLive - 14 dec 2017 - 11:18
Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs vragen beantwoord die zien op het Regeerakkoord. Die antwoorden maken voor Edwin Heithuis twee zaken duidelijk: de dga dreigt het kind van de rekening te worden van de kabinetsvoorstellen en met de voorgestelde aftrekbeperking voor aftrekposten zaagt het kabinet aan de poten van een van de belangrijkste basisprincipes van de inkomstenbelasting.

Nederland niet benoemd tot belastingparadijs

TaxLive - 13 dec 2017 - 16:28
Een voorstel om Nederland officieel als belastingparadijs te bestempelen heeft het in het Europees Parlement niet gehaald. Het initiatief van Paul Tang (PvdA) om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen over de bestrijding van belastingontwijking op te nemen, strandde omdat de stemmen staakten (327 voor, 327 tegen).

Steeds meer eenpitters in grote steden

AccountantWeek - 13 dec 2017 - 15:35
De vier grote steden in Nederland tellen steeds meer eenpitters. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is er in tien jaar tijd meer dan verdubbeld naar

6 btw-wijzigingen in 2018; eindejaarstips!

AccountantWeek - 13 dec 2017 - 15:07
Ook voor de btw wordt er per 1 januari 2018 weer het nodige gewijzigd. Denk hierbij aan de afschaffing van de landbouwregeling, de aanscherping van de defi

Hoe versnelt u digitalisering in uw onderneming?

AccountantWeek - 13 dec 2017 - 14:54
Uit de Digitaliseringsindex van Visma Software blijkt dat 40% van de ondervraagde bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven nog slechts aan het begin van

Werkgevers hebben mogelijk duizenden euros teveel Whk-premie betaald

AccountantWeek - 13 dec 2017 - 14:37
Werkgevers hebben mogelijk jarenlang duizenden euros teveel betaald aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

´Veel onzekerheden effect dividendbelasting´

Taxence - 13 dec 2017 - 11:54
De Eerste Kamer hield dinsdag 12 december de Algemene financiële beschouwingen met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën. Tegelijkertijd debatteerde de Eerste Kamer over het Belastingplan 2018 en daarmee samenhangende voorstellen zoals de voorgenomen afschaffing van de zogenoemde Wet-Hillen.

71.000 burgers corresponderen uitsluitend schriftelijk met fiscus

TaxLive - 13 dec 2017 - 09:57
Zo'n 71.000 burgers hebben alleen contact met de Belastingdienst in schriftelijke vorm en zien af van digitaal contact. Dat blijkt uit een recente brief waarin de Belastingdienst reageert op een klacht van administratiekantoor Van de Lagemaat uit Scherpenzeel.

Amerikaanse belastinghervorming heeft ook voor Nederland gevolgen

TaxLive - 12 dec 2017 - 11:14
Het nieuwe Amerikaanse belastingplan zal president Trump zelf geen windeieren leggen. De verwachting is echter dat dit plan verder reikt dan Amerika en de familie Trump en zelfs gevolgen zal hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Maaike Muit, senior manager International Tax Services bij EY, wijst op de voorgestelde 'transition tax' als voorbode van een Amerikaanse deelnemingsvrijstelling voor dividenden.

Geen belastingrente bij aanslagen erfbelasting vanwege overlijdens op of na 1 januari 2017

Belastingdienst (particulieren) - 12 dec 2017 - 10:45
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Snel laten weten dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht bij aanslagen erfbelasting die zijn gedaan vanwege overlijdens op of na 1 januari 2017.

Het belang van privacy

Belastingdienst-in-Beeld - 11 dec 2017 - 20:38

Bij ons op de afdeling Data & Analytics (D&A) van de Belastingdienst hangt een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen aan de muur: without privacy there was no point in being an individual. Dat citaat doet me beseffen dat privacy voor ieder individu iets anders inhoudt, en wat een uitdaging het is om tegemoet te komen aan 17 miljoen eisen.

Ook bij mijn collega’s staan privacy en databeveiliging hoog in het vaandel. Toch zijn er fouten gemaakt bij D&A. Wij vinden het zeer ernstig dat die fouten zijn gemaakt. Er is terecht hard ingegrepen. De nominatie voor de Big Brother Award van Bits of Freedom roept dan ook gemengde gevoelens op.

Kritische geluiden

We worden nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. En op het belang van privacy en daarmee onze opdracht om daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We lopen niet weg voor kritiek. Kritische geluiden houden ons scherp. Ze laten onder andere zien dat er ongerustheid is over hoe de Belastingdienst met data omgaat. Dat trekken we ons aan.

Transparant over gegevens

Iedereen begrijpt dat de Belastingdienst veel gegevens gebruikt om zijn werk goed te doen. Laat ik kort iets vertellen over het werk van de Belastingdienst. De gegevens gebruiken we om belasting te innen, toeslagen uit te keren en toezicht te houden op het goederenverkeer. We verbeteren er onze dienstverlening mee zodat burgers en bedrijven gemakkelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En gegevens zijn van belang in het toezicht, zodat de Belastingdienst er voor kan zorgen dat iedereen de behandeling krijgt die hij verdient.

We zijn transparant over welke gegevens we hebben, van wie we ze krijgen en aan wie we ze verstrekken. Dit alles staat in een openbaar register. Daarnaast heeft ieder individu het recht om bij ons op te vragen welke gegevens we van hem of haar hebben. Iets dat we makkelijker aan het maken zijn.

We gebruiken de gegevens binnen de kaders van de wet. Daarbij gaan we soms tot aan de hoogste rechter om uit te zoeken wat die wet nu precies zegt, zoals bij het verzamelen en bewaren van camerabeelden van kentekens.

In gesprek

Maar er is meer. Het gaat er niet alleen om de letter van de wet na te leven, maar ook om het maatschappelijk debat. De Belastingdienst is open over zijn handhavingsstrategie en laat zo concreet mogelijk zien welke keuzes hij maakt en welke vraagstukken daarbij optreden. Over die keuzes en vraagstukken gaan we graag in gesprek met Bits of Freedom en andere organisaties.

Hans Timmermans
Directeur Data & Analytics

The post Het belang van privacy appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Nibud - 11 dec 2017 - 16:00
Trouwen? Vanaf 1 januari 2018 is dat standaard in beperkte gemeenschap van goederen.

Belastingdienst heeft nog veel te verbeteren

AccountantWeek - 11 dec 2017 - 12:02
De problemen bij de Belastingdienst zijn nog lang niet voorbij, stelt de Commissie onderzoek Belastingdienst (CoB).

Nieuw innovatiebox-besluit stelt teleur

TaxLive - 08 dec 2017 - 15:44
Het nieuwe innovatiebox-besluit geeft antwoord op belangrijke vragen over de vanaf 1 januari 2017 geldende regels. Desalniettemin is het besluit teleurstellend. Volgens Ben Kiekebeld ontbreekt er nog teveel. Bovendien schept de Belastingdienst extra onzekerheid doordat de nog steeds van toepassing zijnde beleidsonderdelen uit het oude besluit, niet integraal zijn opgenomen in het nieuwe besluit. Daarmee is de stroom van vooroverleg voorlopig nog niet ten einde.

Actualisering besluit over pensioenen naar aanleiding van Wet uitfasering PEB

TaxLive - 08 dec 2017 - 14:04
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over pensioenen geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. Het besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (V-N 2016/2.11).

Handhavingsbrief geeft inzicht in keuzes Belastingdienst

Belastingdienst-in-Beeld - 08 dec 2017 - 13:13

Inzicht geven in de keuzes en afwegingen die de Belastingdienst maakt in dienstverlening, toezicht en opsporing. Dat is de kern van de Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 die donderdag 7 december door staatssecretaris Snel naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De brief richt zich op de behandeling van de belastingzaken van particulieren en de vraagstukken daarbij. De Handhavingsbrief komt voort uit een advies van de Algemene Rekenkamer over het handhavingsbeleid van de Belastingdienst.

Fiscale Monitor

Om te weten hoe burgers en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld Douaneklanten en dienstverleners tegen de Belastingdienst aankijken, voert de Belastingdienst jaarlijks verschillende onderzoeken uit.

De Fiscale Monitor is 1 van die onderzoeken en behandelt een groot aantal onderwerpen die aansluiten op belangrijke beleidsthema’s binnen de Belastingdienst, waaronder handhaving. De Fiscale Monitor 2017 is te lezen op de website fiscalemonitor.nl.

Zie ook

The post Handhavingsbrief geeft inzicht in keuzes Belastingdienst appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Belastingdienst slapend rijk door belastingrente

TaxLive - 06 dec 2017 - 17:41
De huidige belastingrenteregeling maakt de Belastingdienst slapend en gratis rijk. Dat de Tweede Kamer onlangs een motie over deze rente heeft aangenomen is dan ook meer dan terecht, vindt advocaat-belastingkundige Diana Jansen (Flexadvocaten), nu het evenwicht ver te zoeken is.

Top 5 zorgen MKB-ondernemers

AccountantWeek - 06 dec 2017 - 13:41
Uit onderzoek van Reaal blijkt dat ruim de helft van de ondernemers, uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 za

Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen

Belastingdienst-in-Beeld - 05 dec 2017 - 13:15

Bij een gezamenlijke actie van de FIOD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.

Met deze gecombineerde acties brengen de samenwerkende partijen extra onder de aandacht dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is. Door deze onterechte aanvragen wordt de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

In 1 van de onderzoeken is een hoofdverdachte aangehouden die op grote schaal valse stukken aanmaakte om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen of wijzigen. De verdachte bood deze stukken aan tegen betaling. In dit onderzoek is voor meer dan 1 miljoen euro gefraudeerd. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ook in de andere onderzoeken is gebruik gemaakt van valse documenten. Daarmee probeerden de betreffende verdachten aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag, zonder dat er daadwerkelijk sprake was van kinderopvang.

Vonnissen

De rechter legde in eerdere zaken die fraude met toeslagen betroffen al gevangenisstraffen op tot 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, evenals werkstraffen tot 240 uur. Hierbij liet de rechter meewegen dat verdachten de samenleving benadelen door een toeslag aan te vragen, terwijl ze wisten dat ze daar geen recht op hadden. De Belastingdienst heeft hun lopende toeslagen stopgezet. Bovendien moeten zij de onterecht ontvangen toeslagen terugbetalen.

Fraude terugdringen

Daarnaast deed de Belastingdienst onderzoek bij tientallen kinderopvanginstellingen en gastouders verspreid over Nederland. Hierbij zijn de gegevens in de toeslagaanvraag met de administratie van de kinderopvanginstellingen vergeleken. Door analyse van meerdere fraudegevallen is Belastingdienst/Toeslagen in staat om fraude terug te dringen.

Uit de onderzoeken bleek dat bij een aantal instellingen kinderen zouden worden opgevangen, die bij die instelling niet bekend waren. Ook gastouders werden bezocht om te controleren of de kinderen, waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, ook daadwerkelijk aanwezig waren.

Boetes

Verder heeft de Belastingdienst aan 23 andere aanvragers van toeslagen boetes aangekondigd voor een totaalbedrag van € 255.000. Deze mensen hebben een valse aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend, terwijl is vastgesteld dat er geen kinderopvang heeft plaatsgevonden.

Zie ook

The post Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Werkgevers: bespaar kosten door controle Whk-premie

AccountantWeek - 05 dec 2017 - 11:02
Als werkgever kunt u mogelijk te veel betalen doordat de Wkh-premie onjuist wordt berekend.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)