TaxLive

Subscribe to feed TaxLive
Laatste updates
Bijgewerkt: 19 min 2 sec geleden

Eindelijk duidelijkheid over verdelingstijdstip aanmerkelijkbelangaandelen bij scheiding

23 mrt 2018 - 16:37
Het deze week verschenen verzamelbesluit over het aanmerkelijk belang bevat een nieuw onderdeel dat ziet op het tijdstip van de verdeling van een huwelijksgemeenschap. Sander Schilder is blij met deze verduidelijking waar de praktijk sinds 2012 op heeft moeten wachten. "Dit geeft de scheidende dga iets meer ruimte om de onverdeelde boedel tijdig en correct te verdelen."

Ondernemers klagen over 'box 2-boete' en lokale belastingen

23 mrt 2018 - 15:39
De overheid moet ondernemerschap bevorderen en bedrijven niet dwars zitten. Dat schrijven enkele prominente ondernemers en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een open brief aan premier Mark Rutte. De ondernemers wijzen erop dat zowel de Europese Unie, het Rijk als de lokale overheden ,,contraproductieve maatregelen'' nemen.

Hypotheekrente als aftrekbare alimentatie

23 mrt 2018 - 13:09
Naar aanleiding van een mondelinge verklaring oordeelt Hof Den Bosch dat een man op grond van het echtscheidingsconvenant de verplichting heeft om de hypotheekrente volledig voor zijn rekening te nemen. Tevens merkt het Hof deze verplichting aan als alimentatie.

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

23 mrt 2018 - 13:01
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hij wil dat het pensioen bij echtscheiding in de toekomst automatisch wordt verdeeld.

Btw-factuur kan niet worden afgedwongen in procedure over naheffingsaanslag parkeerbelasting

23 mrt 2018 - 12:36
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat in een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting niet kan worden verzocht om uitreiking van een btw-factuur.

Terechte mrb-naheffing en boete voor rijden in auto met Roemeens kenteken

23 mrt 2018 - 12:01
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat mevrouw X op het moment van de constatering van het gebruik van de weg – conform art. 7 van 83/182/EEG-richtijn - haar gewone verblijfplaats in Nederland had.

Gemeenten hoeven niet te vermelden of in parkeertarief bedrag aan btw is begrepen

23 mrt 2018 - 11:52
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat gemeenten niet verplicht zijn in hun verordening parkeerbelasting te vermelden of dat in het tarief parkeerbelasting een bedrag aan btw is opgenomen.

EY: Frans Ultimate Beneficial Owner (UBO) register - deadline inschrijven UBO's op 1 april 2018

23 mrt 2018 - 11:51
Vennootschappen (juridische entiteiten) die reeds op 1 augustus 2017 in Frankrijk stonden ingeschreven in ‘'the Trade and Companies Register'' ("de RCS") moeten uiterlijk op 1 april 2018 aan hun UBO-registratieverplichting voldoen.

Verbonden lichaam hoeft voor renteaftrekbeperking niet tot dezelfde groep te behoren

23 mrt 2018 - 11:27
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vastgesteld dat X bv met andere lichamen is verbonden in een groep in de zin van art. 2:24b BW, en dat H AG een met X bv verbonden lichaam is. De renteaftrekbeperking van art. 10d Wet VPB 1969 is dan van toepassing.

De Capitani v Parliament. Transparency. Access to documents concerning an ongoing legislative procedure. General Court

23 mrt 2018 - 11:17
Judgment of the General Court in the case De Capitani v Parliament.

Hoge Raad heft tekort in rechtsbescherming bij intrekking principaal hoger beroep op

23 mrt 2018 - 11:17
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat de ene partij cassatieberoep kan instellen tegen een brief waarin het hof meedeelt dat na intrekking van het (principale) hoger beroep van de andere partij geen uitspraak meer zal worden gedaan.

Enteco Baltic. VAT exemption on imported goods. Change of circumstances. Advocate General

23 mrt 2018 - 11:15
Opinion of Advocate General Mengozzi in the case Enteco Baltic on the refusal of the exemption under Article 143(1)(d) of the VAT directive on imported goods, in circumstances where the goods were to be supplied to a taxable person but due to a change in circumstances the goods were transported to a different taxable person, with full disclosure to the tax authorities.

Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

23 mrt 2018 - 10:48
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Het vraag- en antwoordbesluit over de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en Common Reporting Standard (CRS) van 29 september 2016 (V-N 2016/55.5) wordt vervangen door een nieuw besluit. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

CRS landenlijst deelnemende rechtsgebieden vervallen

23 mrt 2018 - 10:47
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Omdat inmiddels voor alle in art. 3 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard, genoemde gecommitteerde landen een overeenkomst tot stand is gekomen, is het aanwijzen van landen voor welke de doorkijkverplichting niet geldt, niet meer nodig. Het besluit van 11 oktober 2016 (V-N 2016/64.4) vervalt daarom. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

Informatiebeschikking in bezwaarfase is geen dwangmiddel

23 mrt 2018 - 10:47
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de informatiebeschikking is ingevoerd om rechtsbescherming te geven aan belastingplichtigen die worden geconfronteerd met controlehandelingen van de Belastingdienst en niet om alsnog informatie van hen te krijgen.

Terechte LB-correcties gebruikelijk loon voor inmiddels opgeheven bv

23 mrt 2018 - 10:46
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het algemeen bekend is dat het besturen van een bv altijd werkzaamheden van enige omvang vergt, zoals het (laten) voeren van de administratie, het deponeren van de jaarrekeningen en het doen van belastingaangiften.

Fontana. Suspected tax evasion. Inductive method based on sectoral studies. Advocate General

23 mrt 2018 - 10:25
Opinion of Advocate General Wahl in the case Fontana.

Jacob and Lasus. Freedom of establishment. French deferred taxation system. Capital loss. Court of Justice

23 mrt 2018 - 10:24
Judgment of the Court of Justice in the joined cases Jacob and Lassus.

Italië mag volgens A-G HvJ EU inductieve methode gebruiken bij opleggen btw-naheffingsaanslagen

23 mrt 2018 - 09:50
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Advocaat-generaal Wahl concludeert dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Italië bij het opleggen van btw-naheffingsaanslagen een inductieve methode gebruikt, waarbij wordt uitgegaan van brancheonderzoeken.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwijst beroep op verzoek inspecteur door naar Rechtbank Den Haag

23 mrt 2018 - 09:36
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat deze rechtbank en niet Rechtbank Den Haag bevoegd is om beroepszaken van B Ltd. te behandelen. Op verzoek van de inspecteur verwijst de rechtbank de zaak echter toch naar Rechtbank Den Haag, omdat bij die rechtbank een samenhangende procedure aanhangig is.

Pagina's