Belastingdienst-in-Beeld

Subscribe to feed Belastingdienst-in-Beeld
Bijgewerkt: 5 min 48 sec geleden

‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’

19 mrt 2018 - 09:30

In de aangifteperiode bieden maatschappelijke organisaties burgers in bibliotheken door het hele land hulp bij de belastingaangifte. Zo ook sociaal raadslieden Brigitte van Lent en Simone Joosten-Gijsen. Dankzij samenwerking met bibliotheken kunnen zij mensen op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug geven.

Het doel is dat dit jaar in zo’n 150 bibliotheken belastingspreekuren worden gehouden, op meer plekken dan vorig jaar. Een van die plekken is de bibliotheek in Heerhugowaard, waar Brigitte van Lent (sociaal raadsvrouw bij MET Heerhugowaard ) invulworkshops houdt.

Hulp bij de belastingaangifte

‘Er komen allerlei mensen voor hulp bij de belastingaangifte. Ouderen, maar ook wel dertigers’, vertelt Van Lent. ‘Omdat ze formulieren moeilijk vinden, of vanwege taalproblemen. Of ze hebben vragen over hun aangifte. Als wij het antwoord niet weten, bellen we de Belastingdienst. Maar dat komt weinig voor, want wij bereiden ons voor met cursussen op het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen van de Belastingdienst .’

Sociaal raadsvrouw Brigitte van Lent biedt in de bibliotheek van Heerhugowaard hulp bij de belastingaangifte.

Meerwaarde van belastingspreekuren

Maatschappelijke organisaties als MET Heerhugowaard hebben goed contact met andere organisaties in de buurt en zijn aanspreekbaar voor bewoners. Waarom dan invulworkshops in de bieb? ‘Wij bereiken nu óók een doelgroep die anders niet in beeld is: mensen die onzeker zijn, maar die met een klein beetje hulp zelf aangifte kunnen doen’, zegt ze.

‘Hun gedachte is soms dat het wel héél ernstig met je gesteld moet zijn, wil je aankloppen bij een welzijnsorganisatie. De bibliotheek is laagdrempeliger; mensen lopen er gemakkelijk binnen. Door de workshops in de bieb worden wij ook voor deze doelgroep zichtbaar.’

‘Dankzij de samenwerking hebben we ontdekt dat we elkaar goed aanvullen’

Ook in Veldhoven houden sociaal raadslieden spreekuren: de Belastingcafés. Maar hier wordt niet alleen samengewerkt met de bibliotheek. Ook de Katholieke Ouderenbond en een lokale belangenvereniging voor 50-plussers zijn partner. ‘Dankzij deze samenwerking hebben we ontdekt dat we elkaar goed aanvullen’, vertelt Simone Joosten-Gijsen (coördinator Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) Veldhoven ).

Sociaal raadsvrouw Simone Joosten-Gijsen in de bibliotheek van Veldhoven.

Omdat doelgroepen van de partners elkaar soms overlappen, was er aanvankelijk een lichte vrees om cliënten aan elkaar te verliezen. Maar het tegendeel blijkt waar. ‘We hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding, en goede afspraken gemaakt. Zo ontstond er een hele positieve sfeer. Door samenwerking in de Belastingcafés weten we van elkaar wat we te bieden hebben. Ik zie dat we mensen daardoor onderling vaker naar elkaar verwijzen.’

Zonder samenwerking geen spreekuren

Zonder de bibliotheek zou BSR volgens Joosten-Gijsen geen spreekuren kunnen houden. ‘Wij zijn een kleine, onafhankelijke organisatie die draait op vrijwilligers. We hebben geen faciliteiten en middelen om spreekuren te houden. De bibliotheek wel. Zij zorgen voor de computers, de ruimte en de marketing, en onze vrijwilligers verzorgen de cafés.’

Tips voor maatschappelijke organisaties

De sociaal raadslieden hebben tips voor andere maatschappelijke organisaties die spreekuren willen houden. ‘Denk goed na over je doelgroep. In Veldhoven richten wij ons bewust op mensen die een digivaardigheidscursus doen in de bibliotheek. Zij hebben al geoefend met de computer en kunnen daarna met wat ondersteuning zelf aangifte doen’, vertelt Joosten-Gijsen.

‘Begin op tijd met de voorbereiding’

Van Lent: ‘Wij beginnen al vroeg met cursussen op het Kennisnetwerk. We gebruiken ook de checklist, die daar te vinden is. Die sturen wij vóór de invulworkshops naar deelnemers, zodat ze weten wat ze moeten meenemen. Zo voorkomen we dat zij hun DigiD vergeten en dan hoeven wij niemand terug naar huis te sturen.’

Opluchting over de aangifte

Van Lent: ‘Deelnemers zijn na de workshop opgelucht. Soms zien ze erg op tegen de aangifte, omdat ze niet zo ervaren zijn met computers of internet. Wij willen mensen motiveren en verbinden, zodat zij op eigen kracht verder kunnen. De spreekuren passen daar bij, want er zijn deelnemers die na de workshops zeggen dat ze volgend jaar zelf aangifte kunnen doen.’

Eline Spros (directeur Particulieren, Belastingdienst): ‘De Belastingdienst werkt graag samen met bibliotheken, sociaal raadslieden en andere maatschappelijk dienstverleners. Bibliotheken zijn laagdrempelig en in de buurt. En maatschappelijke partners staan dichtbij de burger. Samen kunnen we mensen goede ondersteuning bieden bij de belastingaangifte.’

Ook belastingspreekuren organiseren?

Wilt u meer weten over samenwerking met bibliotheken en de Belastingdienst? E-mail de relatiebeheerders van de Belastingdienst via: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.

Zie ook

The post ‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’ appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Bezwaar maken gemoderniseerd

08 mrt 2018 - 11:55

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

Met de introductie van deze nieuwe voorziening is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.

Transparanter en efficiënter

De modernisering van het bezwaarproces past in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en verbetert de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsbescherming. Doordat men de status van het bezwaar kan inzien, gaat de transparantie omhoog. Door de verdere digitalisering kan het proces efficiënter ingericht worden.

Na deze vernieuwing stopt de modernisering niet. Zo wordt, zoals al is aangekondigd in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd.

Goede interactie met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden is belangrijk om mensen in staat te stellen hun verplichtingen na te leven en hun aanspraken te verzilveren. Het is dan ook een onderwerp dat continu aandacht heeft bij de Belastingdienst en de komende jaren een speerpunt zal zijn.

Zie ook

The post Bezwaar maken gemoderniseerd appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Aangifte doen is geen dagelijks werk

01 mrt 2018 - 11:45

Vanaf 1 maart kunt u weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Bij de Belastingdienst doen wij ons best om dat zo eenvoudig en makkelijk mogelijk te maken.

De Belastingdienst verzamelde dit jaar opnieuw miljoenen gegevens om de vooraf ingevulde aangifte voor u klaar te zetten. Het gaat daarbij om gegevens zoals: banksaldi, WOZ-waardes, loon, pensioenen en andere uitkeringen. Hierdoor is online aangifte doen of met de aangifteapp een stuk eenvoudiger, en het voorkomt onbewust gemaakte fouten.

We hebben het afgelopen jaar goed geluisterd naar mensen die zelf hun aangifte doen en  uit eigen ervaring vertelden wat zij wel en niet duidelijk vinden in de aangifte. Met die informatie is de online aangifte verder verbeterd. Zo hebben we in een aantal gevallen de volgorde van de vragen in de aangifte aangepast ende vraagstelling en helpteksten nog begrijpelijker geformuleerd.

Ik ben heel trots op de collega’s van de Belastingdienst die hieraan de afgelopen maanden hebben gewerkt.

Steuntje in de rug

Ik merk dat veel mensen het prettig vinden om hulp te krijgen bij hun aangifte. Bijvoorbeeld om meer zekerheid te krijgen of ze het goed doen. Veel mensen krijgen hulp vanuit hun directe omgeving, bijvoorbeeld van buren of een familielid. Zo helpt een oom van mij elk jaar mijn kwieke oma van 95 bij het doen van aangifte.

Over het algemeen is hij best kritisch als het gaat over de belastingaangifte, maar vorig jaar moest hij toch toegeven dat het hem nauwelijks tijd had gekost, doordat de meeste informatie al vooraf was ingevuld. De verbeterde informatie, checklisten en tips op belastingdienst.nl/aangifte hebben hem geholpen de gegevens goed te controleren en aan te vullen.

Mijn zoons hebben een bijbaantje en doen nu voor het eerst aangifte. Volgens mij kunnen ze dat heel goed zonder mijn hulp, maar als zij dat willen kijk ik natuurlijk wel even met ze mee. Daarbij is een goede voorbereiding het halve werk. Zorg dus bij het doen van aangifte dat u al uw gegevens bij de hand hebt. Dan loopt u zó door uw aangifte heen. Aangifte doen is natuurlijk geen  dagelijks werk. Daarom raadpleeg ik zelf als steuntje in de rug graag de helpteksten (u weet wel, dat vraagtekentje) in de online aangifte of website waar alle informatie bij elkaar staat www.belastingdienst.nl/aangifte.

Hulp dichtbij

Wanneer geen hulp beschikbaar is in uw directe omgeving kunt u voor vragen en hulp natuurlijk bij ons terecht. Maar bij u in de buurt staan ook diverse maatschappelijke organisaties klaar om te helpen bij uw aangifte. Als Belastingdienst  vinden wij het belangrijk om deze organisaties te ondersteunen. Dat doen we onder meer door een online kennisnetwerk.

Voor de vakkundige en laagdrempelige inzet van  maatschappelijk dienstverleners, zoals vak- en ouderenbonden en sociale raadslieden, wijkcentra, belastingwinkels en formulierenbrigades zijn wij heel dankbaar. En dat geldt ook voor de circa 150 bibliotheken in het land die ruimte en andere faciliteiten ter beschikking stellen.

Vanaf vandaag kunt u weer aan de slag met uw aangifte. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw aangifte, want wij kunnen niet alles weten. Daarom wil ik u ook dit jaar weer vragen uw gegevens goed te controleren en waar nodig aan te vullen voor u de aangifte verstuurt. En, als u vóór 1 april aangifte doet, krijgt u van ons voor 1 juli bericht. Ik wens u heel veel succes.

Eline Spros-Vierkant
Directeur Particulieren

Zie ook

The post Aangifte doen is geen dagelijks werk appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Aangiftecampagne 2018 van start

28 feb 2018 - 11:00

Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2017. De Belastingdienst gaf vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar zijn 7,9 miljoen mensen uitgenodigd om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Goed kijken

‘We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig’, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. ‘Om het makkelijk te maken hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.’

Hulp bij aangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht bij fiscaal dienstverleners.

Aangifte doen

Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van de locaties van de Belastingdienst.

Bekijk de video ‘De Belastingdienst vóór, tijdens en na de aangifte’.

Zie ook

The post Aangiftecampagne 2018 van start appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Aanpassingen in afgifte rulings

19 feb 2018 - 01:00

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat de praktijk van het afgeven van zekerheid vooraf aan grote bedrijven centraler vormgegeven. Aanleiding hiervoor is onderzoek naar ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter, afgegeven in de afgelopen jaren. Het is de vraag, gezien het voornemen van het kabinet in het regeerakkoord om brievenbusconstructies tegen te gaan, of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. 

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Om de transitie van de rulingpraktijk te begeleiden is de bewindsman onder meer van plan een adviesgroep met externe onafhankelijke experts in het leven te roepen die als klankbord voor de herzieningsplannen zal dienen.

Onderzoek

Het onderzoek naar de afgifte van de 4.462 rulings met een internationaal karakter is gedaan in samenspraak met de Auditdienst Rijk. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een individuele belastingplichtige waarin de Belastingdienst zekerheid vooraf geeft over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen.

Dit onderzoek wijst uit dat de interne procedures niet in alle gevallen foutloos zijn gevolgd. Van de 3.101 rulings die het APA/ATR-team heeft afgegeven, kon in 6 gevallen niet worden vastgesteld of de procedures juist waren gevolgd. Voor de 1.361 overige rulings zijn bij 72 rulings procedurele fouten vastgesteld.

Substance-eisen

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor Snel mede aanleiding om de praktijk van het afgeven van rulings te herzien. De herziening betreft zowel de afgifte als de inhoud van de rulings.

Snel kondigt aan dat hij de door zijn voorganger geschetste opties voor de aanpassing van de substance-eisen zal betrekken bij zijn onderzoek, zodat alleen bedrijven die echt toegevoegde waarde hebben in Nederland, een ruling kunnen krijgen. Ook gaat Snel bekijken in hoeverre het geven van zekerheid vooraf nog steeds passend is bij alle fiscale verschijningsvormen.

Snel: “Het is de vraag, gezien het voornemen van het kabinet in het regeerakkoord om brievenbusconstructies tegen te gaan, of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. Daarom onderzoek ik een verscherping van de substance-eisen.”

Afgifte van rulings

Om de kwaliteit en robuustheid van de Nederlandse rulingpraktijk verder te waarborgen gaat Snel de afgifte van de rulings centraler laten coördineren zodat meer grip ontstaat op het proces van afgifte. De kwaliteit wordt hierdoor verder geborgd. Bovendien wordt zo de eenheid van beleid en uitvoering gegarandeerd. Eenduidige en heldere vastlegging maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast zullen er heldere competentie voorschriften en werkinstructies worden ontwikkeld waardoor er geen twijfel kan ontstaan over het proces van afgifte van rulings.

Op dit moment loopt het inhoudelijke onderzoek naar rulings die zijn afgegeven door het APA/ATR-team. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De uitkomsten hiervan zullen ook gebruikt worden bij de herziening. Deze resultaten stuurt Snel naar de Kamer als bijlage bij de volgende halfjaarsrapportage.

Vestigingsklimaat

Het kabinet blijft onverminderd voorstander om in een vroeg stadium duidelijkheid te scheppen en discussies tussen belastingplichtigen en belastingdienst ‘aan de voorkant’ te beslechten. Snel: “Vooroverleg en het geven van zekerheid vooraf vormen kernelementen in het toezicht van de Belastingdienst en zijn een belangrijke pijler van ons vestigingsklimaat.”

Zie ook

The post Aanpassingen in afgifte rulings appeared first on Belastingdienst In Beeld.

De Douane maakt zich klaar voor de Brexit

16 feb 2018 - 16:09

De Ministerraad heeft vanmiddag besloten dat de Douane van start kan gaan met de voorbereiding op de Brexit. De Douane bereidt zich voor door het werven en opleiden van nieuwe douaniers, het organiseren van huisvesting, en het in orde maken van systemen.

Het kabinet wil in verband met de Brexit tussen de 750 en 930 extra medewerkers werven bij de douane. “We krijgen er een nieuwe buitengrens bij”, aldus staatssecretaris Snel.

Er wordt niet gewacht tot het Verenigd Koninkrijk officieel niet meer bij de Europese Unie hoort, want de nieuwe werknemers moeten ook nog worden opgeleid. Op dit moment werken er zo’n 5.000 mensen bij de douane.

The post De Douane maakt zich klaar voor de Brexit appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen

13 feb 2018 - 11:14

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, zoals sociaal werkers, lokale wijkcentra, formulierenbrigades en belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Meer bibliotheken dan vorig jaar openen hiervoor hun deuren.

Vorig jaar hielden bibliotheken en maatschappelijke organisaties voor het eerst samen spreekuren. Dit gebeurde in 88 bibliotheken, verspreid over het land. Het doel is dit jaar om op 150 locaties spreekuren voor belastingaangifte te hebben, zodat meer mensen dichter bij hun woonplaats ondersteuning krijgen. De spreekuren zijn een van de pijlers uit het convenant dat de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek in 2016 sloten.

De spreekuren kunnen verschillende vormen aannemen; van een invulcursus aangifte tot ondersteuning aan burgers door studenten. Via Belastingdienst.nl/aangifte kunnen mensen zien waar een spreekuur wordt gehouden. Ook mensen die de BelastingTelefoon bellen voor hulp, wordt verteld waar ze terecht kunnen.

Laagdrempelig en dichtbij

“Bibliotheken zijn voor veel mensen dichtbij . Ze zijn laagdrempelig en er zijn computers beschikbaar. Daarom is het ook een goede plek om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben”, zegt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst.

Basis verder uitbouwen

“In 2017 is er een basis gelegd, die we dit jaar verder willen uitbouwen. Om het bereik, buiten de Belastingdienst, nog verder te vergroten  hopen we dat meer maatschappelijk dienstverleners spreekuren houden in bibliotheken”, zegt Spros. Jos Debeij, hoofd afdeling bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek vult aan. “Het is de bedoeling dat er dit jaar een landelijk dekkend netwerk van bijna 150 bibliotheken is, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning.”

Lokaal maatwerk maakt succes mogelijk

Debeij: “Wat we vorig jaar hebben geleerd, is dat het lokale maatwerk van bibliotheken en maatschappelijke organisaties succes mogelijk maakt. Die organisaties zitten namelijk in de haarvaten van de samenleving, en via hun netwerken kun je burgers bereiken die ondersteuning nodig hebben.”

Krachten bundelen

“Het is mooi dat we onze krachten bundelen en dat hulp bij de belastingaangifte op steeds meer plekken in de buurt plaatsvindt,’ zegt Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland). ‘Laagdrempelige hulp voorkomt schulden en andere problemen. Het invullen van belastingformulieren is in de loop der jaren wel eenvoudiger geworden. Burgers met complexere vragen over de belastingen en toeslagen kunnen het hele jaar door in hun buurt terecht bij sociaal raadslieden. Hoe eerder hoe beter!”

Korte lijntjes

Eline Spros (directeur Particulieren, Belastingdienst): “De Belastingdienst werkt graag samen met maatschappelijke organisaties. Zij werken vaak in de buurt, hebben korte lijntjes met burgers en zij hebben heel veel expertise in huis. Het is fantastisch om te zien hoe zij – professionals én vrijwilligers – elk jaar opnieuw veel mensen helpen.”

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

De Belastingdienst ondersteunt maatschappelijke organisaties zodat zij mensen, die hulp nodig hebben met belasting- en toeslagzaken, goed kunnen helpen. Dit gebeurt met voorlichtingsbijeenkomsten en via speciale contactpersonen bij wie zij terecht kunnen met vragen. Verder is er het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen; de online leeromgeving waar zij informatie vinden en cursussen kunnen volgen.

De Belastingdienst helpt zelf ook

De Belastingdienst biedt burgers zelf ook hulp bij het doen van aangifte.

  • Op Belastingdienst.nl/aangifte staat het antwoord op de meeste vragen.
  • Mensen kunnen via sociale media (Twitter, Facebook) of de Belastingtelefoon vragen stellen.
  • Het is mogelijk om langs te komen op één van de locaties van de Belastingdienst. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.
Zie ook

The post Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

09 feb 2018 - 15:18

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breidt de Belastingdienst wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent dat er niets verandert voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid

Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Onze handhaving richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaven wij in alle gevallen van kwaadwillendheid. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid
Zie ook

The post Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020 appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Staatssecretaris informeert kamer over schenk- en erfbelasting

31 jan 2018 - 15:04

De staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting en neerwaartse bijstelling van de inkomsten in de schenk- en erfbelasting over 2017. Deze hangt deels met die vertraging samen. In de brief gaat hij in op oorzaken en maatregelen, zoals inzet van extra capaciteit, die inmiddels zijn genomen om gevolgen voor belastingplichtigen te verminderen.

In de brief wijst hij er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij  gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan. Dit zijn problemen die eerder zijn geconstateerd en worden aangepakt. Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

Maatregelen

Bij belastingaanslagen over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Belastingrente die al geheven is over aangiften vanaf die datum wordt teruggegeven.

Ook komt er capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.

Erfbelasting

Voor de erfbelasting wordt extra capaciteit ingezet om de achterstand in aanslagoplegging in 2018 geheel in te lopen, met het doel om aan het einde van dit jaar weer op een reguliere werkvoorraad te zitten. De vertraging betekent overigens geen verminderde opbrengst. Die bedragen worden in latere jaren alsnog geïnd.

Schenkbelasting

Bij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van  definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen.

Het komende jaar zullen – zo nodig met inzet van extra capaciteit – de binnenkomende aangiften schenkbelasting zoveel als mogelijk worden omgezet in voorlopige aanslagen, zodat de werkvoorraad op dat punt aan het einde van het jaar is genormaliseerd. Zodra in 2019 het opleggen van definitieve aanslagen mogelijk wordt, volgt daar een inhaalslag.

Communicatie

Op dit moment is het grootste gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die al aangifte voor de erfbelasting hebben gedaan en te maken krijgen met de vertraagde afhandeling per brief geïnformeerd. Daarnaast is de informatie op de website van de Belastingdienst aangepast en worden belastingplichtigen via de Belastingtelefoon geïnformeerd. In december zijn brieven verstuurd naar de KNB en naar intermediairs om ze te informeren over een binnen de Belastingdienst ingestelde postbus voor ‘complexe situaties’, die met voorrang worden behandeld. Ook kan telefonisch contact worden opgenomen met het serviceteam nabestaanden van de Belastingdienst. Informatie over deze voorrangsprocedure is ook op de website van de Belastingdienst opgenomen. Belastingplichtigen die een aangifteformulier downloaden van de website van de Belastingdienst krijgen een melding dat het langer kan duren voordat zij een reactie krijgen.

De Kamerbrief nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

The post Staatssecretaris informeert kamer over schenk- en erfbelasting appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

22 jan 2018 - 10:51

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn, en eerder hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen. 

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd en daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst in het verleden ernstig hebben misleid. Zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als ook tijdens procedures en rechtszaken die eerder werden gevoerd.

Op basis van de ontvangen contra informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat er aanslagen en of boetes worden opgelegd of dat procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd. Lopende procedures zullen daardoor, in het voordeel van de Belastingdienst, afgerond kunnen worden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij één van de opties.

Door de volharding van de Belastingdienst blijkt nu dat:

  • Toch bewijs boven tafel komt waardoor belastingplichtigen alsnog aanslagen moeten betalen;
  • Belastingplichtigen jarenlang onnodig procedures hebben gevoerd en er nu alsnog bewijs komt dat zij banktegoeden in Luxemburg hebben (gehad) en de Belastingdienst hebben misleid;
  • Door de internationale samenwerking komt steeds meer informatie boven water. Het buiten beeld blijven, ontkennen en weigeren heeft daardoor geen zin. Het levert belastingplichtigen alleen maar nadelen op.

Het project KB Lux van de Belastingdienst is in 2002 gestart. Dit project heeft tot nu toe ongeveer € 239 miljoen opgeleverd en betreft circa 5.500 belastingplichtigen.

Vermogensbelasting

In Nederland betaal je belasting over je vermogen, zowel over je vermogen in Nederland als in het buitenland. Dit geldt voor alle Nederlandse belastingplichtigen. Veruit de meeste belastingplichten geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig en daardoor loopt de Nederlandse samenleving jaarlijks inkomsten mis die bestemd waren voor maatschappelijke voorzieningen. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

Gegevensuitwisseling

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Zie ook

The post Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Belastingdienst en kerkgebouwen hernieuwen convenant

15 dec 2017 - 15:51

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen. In het bijzonder zijn er nadere afspraken gemaakt over het systeem toezicht. Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving in dit specifieke domein.

7 miljoen kerkleden

Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van genoemd convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen.

Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan kerken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft.

De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan om die reden graag een hernieuwde samenwerking aan.

The post Belastingdienst en kerkgebouwen hernieuwen convenant appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Het belang van privacy

11 dec 2017 - 20:38

Bij ons op de afdeling Data & Analytics (D&A) van de Belastingdienst hangt een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen aan de muur: without privacy there was no point in being an individual. Dat citaat doet me beseffen dat privacy voor ieder individu iets anders inhoudt, en wat een uitdaging het is om tegemoet te komen aan 17 miljoen eisen.

Ook bij mijn collega’s staan privacy en databeveiliging hoog in het vaandel. Toch zijn er fouten gemaakt bij D&A. Wij vinden het zeer ernstig dat die fouten zijn gemaakt. Er is terecht hard ingegrepen. De nominatie voor de Big Brother Award van Bits of Freedom roept dan ook gemengde gevoelens op.

Kritische geluiden

We worden nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. En op het belang van privacy en daarmee onze opdracht om daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We lopen niet weg voor kritiek. Kritische geluiden houden ons scherp. Ze laten onder andere zien dat er ongerustheid is over hoe de Belastingdienst met data omgaat. Dat trekken we ons aan.

Transparant over gegevens

Iedereen begrijpt dat de Belastingdienst veel gegevens gebruikt om zijn werk goed te doen. Laat ik kort iets vertellen over het werk van de Belastingdienst. De gegevens gebruiken we om belasting te innen, toeslagen uit te keren en toezicht te houden op het goederenverkeer. We verbeteren er onze dienstverlening mee zodat burgers en bedrijven gemakkelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En gegevens zijn van belang in het toezicht, zodat de Belastingdienst er voor kan zorgen dat iedereen de behandeling krijgt die hij verdient.

We zijn transparant over welke gegevens we hebben, van wie we ze krijgen en aan wie we ze verstrekken. Dit alles staat in een openbaar register. Daarnaast heeft ieder individu het recht om bij ons op te vragen welke gegevens we van hem of haar hebben. Iets dat we makkelijker aan het maken zijn.

We gebruiken de gegevens binnen de kaders van de wet. Daarbij gaan we soms tot aan de hoogste rechter om uit te zoeken wat die wet nu precies zegt, zoals bij het verzamelen en bewaren van camerabeelden van kentekens.

In gesprek

Maar er is meer. Het gaat er niet alleen om de letter van de wet na te leven, maar ook om het maatschappelijk debat. De Belastingdienst is open over zijn handhavingsstrategie en laat zo concreet mogelijk zien welke keuzes hij maakt en welke vraagstukken daarbij optreden. Over die keuzes en vraagstukken gaan we graag in gesprek met Bits of Freedom en andere organisaties.

Hans Timmermans
Directeur Data & Analytics

The post Het belang van privacy appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Handhavingsbrief geeft inzicht in keuzes Belastingdienst

08 dec 2017 - 13:13

Inzicht geven in de keuzes en afwegingen die de Belastingdienst maakt in dienstverlening, toezicht en opsporing. Dat is de kern van de Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 die donderdag 7 december door staatssecretaris Snel naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De brief richt zich op de behandeling van de belastingzaken van particulieren en de vraagstukken daarbij. De Handhavingsbrief komt voort uit een advies van de Algemene Rekenkamer over het handhavingsbeleid van de Belastingdienst.

Fiscale Monitor

Om te weten hoe burgers en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld Douaneklanten en dienstverleners tegen de Belastingdienst aankijken, voert de Belastingdienst jaarlijks verschillende onderzoeken uit.

De Fiscale Monitor is 1 van die onderzoeken en behandelt een groot aantal onderwerpen die aansluiten op belangrijke beleidsthema’s binnen de Belastingdienst, waaronder handhaving. De Fiscale Monitor 2017 is te lezen op de website fiscalemonitor.nl.

Zie ook

The post Handhavingsbrief geeft inzicht in keuzes Belastingdienst appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Evenwicht tussen preventief en repressief

07 dec 2017 - 19:25

Als moeder van drie kinderen weet ik dat ieder mens verschillend is. En dat ze allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing hebben. Zo heeft mijn oudste dochter veel interesse in filosofie en mode, besteedt mijn andere dochter haar vrije tijd graag aan sport, terwijl mijn puberzoon het liefste de hele dag computerspelletjes speelt.

Bij de Belastingdienst is het niet zo veel anders. Belastingbetalers verschillen en daar moeten we als Belastingdienst in onze aanpak rekening mee houden. De een is onzeker, die moeten we helpen goed aangifte te doen, terwijl de ander bewust probeert de regels te ontduiken. Zo iemand moeten we aanpakken en corrigeren. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Strategie handen en voeten geven

Het begint met een heldere strategie. Het liefst willen we dat belastingbetalers het zoveel mogelijk uit zichzelf goed doen. Dan blijft de groep die we achteraf moeten corrigeren zo klein mogelijk. Traditionele controles zijn in de strategie belangrijk, maar ze zijn niet zaligmakend. Als er fouten worden gemaakt omdat de regels te moeilijk of onduidelijk zijn, dan heeft corrigeren niet veel zin. Dan moet je zorgen dat de oorzaak van de fouten wordt aangepakt.

Als een van de directeuren die verantwoordelijk is voor de naleving door burgers zorg ik ervoor dat de strategie voor u handen en voeten krijgt. Volgend jaar verwachten we meer dan 11 miljoen aangiftes voor de Inkomstenbelasting te ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste burgers goed de regels willen naleven. Die burgers willen we het zo makkelijk mogelijk maken. Voor meer dan 8 miljoen burgers konden we afgelopen jaar de aangifte geheel of gedeeltelijk vooraf invullen. Dat maakt de belangrijkste fiscale klus eenvoudig. Een klik op de knop. Of gebruik van de app. Daar zijn we heel blij mee. Volgend jaar willen we nog meer vooraf invullen.

Ondersteuning bij het doen van aangifte

Maar niet alle fouten kunnen we vóór zijn door vooraf in te vullen, omdat we soms afhankelijk zijn van informatie van burgers zelf. Bijvoorbeeld in geval van scheiden of als een partner overlijdt. In die situaties proberen we mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met de Belastingtelefoon, via onze website en met de inzet van social media. We investeren ook intensief in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen om een zo sterk mogelijk vangnet te maken voor mensen die hulp bij aangifte nodig hebben.

Informatie is de basis

Als aangiftes eenmaal binnen zijn, hebben we verschillende manieren om te kijken of de aangifte klopt en – als het nodig is – achteraf te corrigeren. Sommige controles voeren we automatisch uit. In andere gevallen vragen we informatie op. Burgers die doelbewust de boel proberen te flessen, pakken we aan. Bijvoorbeeld de beroepsfraudeurs die gebruik maken van onze systemen om onterecht een voorlopige teruggaaf IH aan te vragen. Of boekhoudkantoren die sjoemelen met de aftrek voor ziektekosten. Eventueel sturen we de FIOD erop af.

De basis onder onze strategie is informatie. We krijgen de beschikking over steeds meer data. Met behulp van moderne data-analyse technieken kunnen we daarin ook steeds meer patronen ontdekken. Daardoor weten we beter wie hulp nodig heeft en welke aangiftes we voor controles moeten selecteren.

Keuzes maken

Echt makkelijk is handhaven niet. Onze capaciteit is beperkt en we moeten dus keuzes maken. Dit jaar sturen we voor het eerst een Handhavingsbrief naar de Tweede Kamer om inzage te geven in de keuzes. De inhoud van de brief gaan we de komende jaren verder uitbouwen. En dat gaat gelijk op met verbetering van de uitvoering van de strategie. We moeten niet alleen beter worden in het onderbouwen van de keuzes, maar vooral ook in verantwoorden van onze resultaten.

Hoe beter we inzicht kunnen geven in wat onze activiteiten opleveren, des te beter het debat over de keuzes kan worden gevoerd. En dat is nodig. Want keuzes zijn altijd moeilijk. Hoeveel capaciteit kunnen we aan preventie op lange termijn besteden als zich in het hier en nu gevallen van niet-naleving zich aandienen die ook om een aanpak vragen?

Evenwicht tussen preventief en repressief. Daar gaat het om. Op mijn werk en thuis. Samen met mijn man zit ik in principe op één lijn als het om de opvoeding van de kinderen gaat. Maar we moeten wel goed blijven praten om in ingewikkelde situaties die eensgezindheid vast te houden. En om samen te blijven beoordelen of wat we doen ook echt werkt.

Marjo Bloemen-ten Berge
Directeur Particulieren

Zie ook

The post Evenwicht tussen preventief en repressief appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen

05 dec 2017 - 13:15

Bij een gezamenlijke actie van de FIOD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen weken doorzoekingen gedaan in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar fraude met toeslagen. Er is beslag gelegd op administratie en computers en er zijn 5 verdachten aangehouden.

Met deze gecombineerde acties brengen de samenwerkende partijen extra onder de aandacht dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is. Door deze onterechte aanvragen wordt de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

In 1 van de onderzoeken is een hoofdverdachte aangehouden die op grote schaal valse stukken aanmaakte om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen of wijzigen. De verdachte bood deze stukken aan tegen betaling. In dit onderzoek is voor meer dan 1 miljoen euro gefraudeerd. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ook in de andere onderzoeken is gebruik gemaakt van valse documenten. Daarmee probeerden de betreffende verdachten aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag, zonder dat er daadwerkelijk sprake was van kinderopvang.

Vonnissen

De rechter legde in eerdere zaken die fraude met toeslagen betroffen al gevangenisstraffen op tot 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, evenals werkstraffen tot 240 uur. Hierbij liet de rechter meewegen dat verdachten de samenleving benadelen door een toeslag aan te vragen, terwijl ze wisten dat ze daar geen recht op hadden. De Belastingdienst heeft hun lopende toeslagen stopgezet. Bovendien moeten zij de onterecht ontvangen toeslagen terugbetalen.

Fraude terugdringen

Daarnaast deed de Belastingdienst onderzoek bij tientallen kinderopvanginstellingen en gastouders verspreid over Nederland. Hierbij zijn de gegevens in de toeslagaanvraag met de administratie van de kinderopvanginstellingen vergeleken. Door analyse van meerdere fraudegevallen is Belastingdienst/Toeslagen in staat om fraude terug te dringen.

Uit de onderzoeken bleek dat bij een aantal instellingen kinderen zouden worden opgevangen, die bij die instelling niet bekend waren. Ook gastouders werden bezocht om te controleren of de kinderen, waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, ook daadwerkelijk aanwezig waren.

Boetes

Verder heeft de Belastingdienst aan 23 andere aanvragers van toeslagen boetes aangekondigd voor een totaalbedrag van € 255.000. Deze mensen hebben een valse aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend, terwijl is vastgesteld dat er geen kinderopvang heeft plaatsgevonden.

Zie ook

The post Acties tegen onterecht aanvragen van toeslagen appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Maatschappelijk dienstverleners verdiepen kennis op bijeenkomsten Belastingdienst

04 dec 2017 - 13:09

 Ook in 2018 helpen medewerkers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties mensen bij hun belastingaangifte en toeslagzaken. Medewerkers van de Belastingdienst praten hen daarom tijdens voorlichtingsbijeenkomsten dit najaar bij over belangrijke veranderingen, zodat deze organisaties burgers goed kunnen ondersteunen bij belasting- en toeslagzaken.

De twaalf bijeenkomsten worden gehouden in verschillende steden, van 25 oktober tot en met 8 december. Ze zijn bedoeld voor bewindvoerders, sociaal raadslieden en medewerkers en vrijwilligers van vak- en ouderenbonden, migrantenorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Bekijk de video voor een indruk van de bijeenkomst in Amsterdam.

Samenwerking met maatschappelijke partners

De Belastingdienst werkt samen met maatschappelijke partners om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelf hun belasting- en toeslagzaken kunnen regelen. We ondersteunen organisaties die hulp bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dat doen we onder meer met deze voorlichtingsbijeenkomsten.

Uitleg over lastige onderwerpen

Deelnemers horen daar meer over nieuwtjes, belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving en over de werkwijze van de Belastingdienst. Verder geven medewerkers van de Belastingdienst en Toeslagen uitleg over ‘lastige’ onderwerpen waar burgers vragen over stellen aan dienstverleners, zoals echtscheiding. Ook worden er praktijkcasussen besproken.

Met deze informatie komt de Belastingdienst tegemoet aan de behoefte van maatschappelijke organisaties. Zij hebben tijdens bijeenkomsten in juni laten weten dat zij graag meer kennis willen om mensen goed te kunnen ondersteunen.

Uitwisselen van ervaringen

Hoewel het delen van kennis centraal staat tijdens de bijeenkomsten, zijn ze óók bedoeld voor persoonlijk contact. Deelnemers krijgen volop kans om vragen te stellen aan specialisten van de Belastingdienst en Toeslagen.

Persoonlijk contact met de Belastingdienst

Het contact met maatschappelijke partners is ook waardevol voor de Belastingdienst. ‘Het is belangrijk om hun vragen en ervaringen te horen’, zegt Ellen Baas (senior relatiebeheerder Belastingdienst). ‘Zij weten door hun werk namelijk precies waar mensen tegenaan lopen bij de belastingaangifte en toeslagzaken. Hun ervaringen kunnen de Belastingdienst helpen bij het verbeteren van zijn dienstverlening.’

Verwarrende brief vervalt

Zo merkten maatschappelijk dienstverleners bijvoorbeeld dat veel burgers in verwarring raakten door een bepaalde brief van de Belastingdienst. Baas: ‘Mede naar aanleiding daarvan hebben we besloten om deze brief niet meer te versturen.’

Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen

Naast de bijeenkomsten biedt de Belastingdienst onder meer ondersteuning met een nieuwsbrief en met het Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen. Deze website bevat informatie over actuele wetgeving, tips, cursussen en toetsen waarmee dienstverleners zich kunnen voorbereiden op de aangifteperiode en toeslagvragen. De website wordt half december bijgewerkt.

Contact

Bent u medewerker of vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie en helpt u mensen met belasting- en toeslagzaken? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief via maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl. Via dit e-mailadres kunt u vragen stellen over ondersteuningsmogelijkheden en een afspraak maken met medewerkers van de Belastingdienst.

Zie ook

The post Maatschappelijk dienstverleners verdiepen kennis op bijeenkomsten Belastingdienst appeared first on Belastingdienst In Beeld.