administratie & jaarrapportage

Administratie | Jaarrapportages door Rosier Bijl van Kan

 

Verwerken van uw administratie

Van oudsher houden we ons als administratiekantoor bezig met de verwerking van financiële administraties. Gewapend met moderne hulpmiddelen zijn we in staat om op efficiënte wijze met uw boekhouding aan de slag te gaan. Zo werken we met gebruiksvriendelijke online scan-en-herken-software (met app voor uw smartphone) waarmee u waarmee u feitelijk een deel van het werk zelf doet, gebruiken we gegevens die al in digitale vorm beschikbaar zijn (zoals bankmutaties), en slimme (online) administratieve software. Daarmee is als u dat wilt uw administratie dagelijks "bij" en heeft u actueel overzicht over de stand van zaken middels dasboards. Daarmee is uw administratie volledig digitaal en voldoet u bovendien eenvoudig aan de bewaarplicht van de Belastingdienst! 

 

Als u kunt/wilt, voert u zelf de administratie (of een deel daarvan) met behulp van softwarepakketten (of combinatie van) die wij kunnen adviseren en kijken we over uw schouder mee. Daarmee kunnen we tevens oplossingen voor o.a. urenregistratie en facturatie bieden. 

 

Ondanks dat we graag van nieuwe technologie gebruikmaken zullen we u daarbij niet tegen uw zin in een digitaal keurslijf proberen te dringen. Wilt u graag uw administratie periodiek in papieren vorm aanleveren, dan kan dat natuurlijk.

 

Opstellen van jaarrekening en andere rapportages

De administratie dient als basis voor op te stellen rapportages, waarvan het jaarrapport de belangrijkste is. Ons doel is het opstellen van een leesbaar jaarrapport dat u de informatie biedt die nodig is voor u, uw bank, etc. Ons jaarrapport heeft onmiskenbaar een eigen gezicht: handzaam, praktisch, ontdaan van overbodige franje, begrijpelijk. Het jaarrapport is het uitgangspunt voor de deponeringsstukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel (voor bijv. B.V.'s), banken (in voorkomend geval) en fiscale aangiften. De aanlevering bij deze instanties gaat op digitale, beveiligde wijze.

 

Wij kunnen u adviseren over de inrichting van uw administratie, en tussentijdse rapportages en liquiditeitsprognoses opstellen die bijvoorbeeld nodig zijn bij voorgenomen investeringen.

 

Wilt meer informatie of komen kennismaken op ons kantoor in Delft?

Neem dan contact op met Evert Bijl of Jon Hulst op telefoonnummer (015) 2136746 of via ons contactformulier.