Nieuws (uit externe bronnen)

Onderzoek naar aanleiding van Kamervragen over no cure no pay bureaus voor WOZ bezwaren

TaxLive - 19 okt 2018 - 14:20
Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft geantwoord op de vragen van de CDA-leden Van der Molen, Ronnes en Van Dam over de stijging van het aantal no cure no pay bureaus voor het indienen van WOZ bezwaren.

Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is

TaxLive - 19 okt 2018 - 13:48
De Hoge Raad oordeelt dat een bestuursorgaan geen expliciete toestemming nodig heeft om berichten elektronisch te versturen. Het is namelijk ook mogelijk dat uit gedragingen van een belanghebbende volgt dat deze elektronisch bereikbaar is in de zin van art. 2:14 Awb.

Rente op concernlening om Italiaanse concernvennootschap van beurs te halen aftrekbaar

TaxLive - 19 okt 2018 - 12:38
De Hoge Raad oordeelt dat art. 10a Wet VPB 1969 buiten toepassing moet blijven, en dat de aan X bv opgelegde navorderingsaanslag moet worden vernietigd. De over de lening verschuldigde rente is aftrekbaar. De Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af.

Oproep aan kabinet: Versoepel earningsstrippingmaatregel

TaxLive - 19 okt 2018 - 11:53
Met een drempel van € 1 miljoen, geen groepsuitzondering of uitzondering voor alleenstaande belastingplichtigen of specifieke sectoren en geen eerbiedigende werking voor bestaande leningen kiest het kabinet voor een wel zéér kale implementatie van de earningsstrippingmaatregel uit ATAD1. De...

Hypotheekadviseur maakt fout in berekening renteaftrek

TaxLive - 19 okt 2018 - 11:50
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid, heeft in een bindend advies aan een klagende consument gesteld dat er weliswaar fiscale fouten voorkomen in het hypotheekadvies, maar dat deze missers niet ernstig genoeg zijn om het volledige bedrag aan advieskosten van de...

Maximaal bedrag aan transitievergoeding omhoog per 2019

TaxLive - 18 okt 2018 - 15:45
Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 79.000 naar € 81.000. De verhoging is bekendgemaakt met een in de Staatscourant gepubliceerde Regeling en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Ryanair heeft recht op aftrek voorbelasting bij mislukte overname Aer Lingus

TaxLive - 18 okt 2018 - 14:12
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Ryanair recht heeft op aftrek van de btw die aan haar in rekening is gebracht in verband met de, mislukte, poging om de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus over te nemen.

In maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling leidt niet altijd tot onzakelijke lening

TaxLive - 18 okt 2018 - 11:47
Rechtbank Gelderland oordeelt dat er bij een in maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling niet per definitie sprake is van een onzakelijke lening. X kan dan ook een voorziening vormen vanwege oninbaarheid van de aan zijn zoon verstrekte lening.

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding ook toe te passen op transfer profvoetballer

TaxLive - 18 okt 2018 - 11:13
Hof Den Haag oordeelt dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding legitiem is. De wetgever heeft de situatie van betaald voetbalclubs en het systeem van de transfervergoedingen namelijk uitdrukkelijk onder ogen gehad, maar geen uitzondering voor deze groep gemaakt. De Hoge Raad oordeelt...

Afschaffing dividendbelasting definitief van tafel

TaxLive - 15 okt 2018 - 16:38
Het kabinet heeft definitief besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Dat zei premier Mark Rutte maandag na coalitieoverleg. Tegen de maatregel was veel verzet. Het kabinet liet onlangs al weten de maatregel te heroverwegen.

Beveiliging persoonsgegevens bij fiscus niet op orde

AccountantWeek - 15 okt 2018 - 09:35
De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens nog altijd niet goed geregeld.

Tarief winstbelasting omlaag?

AccountantWeek - 11 okt 2018 - 16:46
De coalitie sorteert voor op het verder verlagen van de vennootschapsbelasting (vpb), als onderdeel van de brede heroverweging die wordt gehouden na het in

Meer creativiteit voor zzpers dan werknemers

AccountantWeek - 09 okt 2018 - 11:44
Zelfstandig ondernemers zonder personeel vinden hun werk vaker gevarieerd dan werknemers. Mensen die gevarieerd werk doen zijn tevredener over het werk.

Schuldenberg in de wereld groot risico

AccountantWeek - 09 okt 2018 - 11:36
De DNB-preses wijst op de ontluikende economische crises in opkomende landen als Turkije en Argentini.

'Dividendbelasting niet discriminerend'

AccountantWeek - 09 okt 2018 - 11:33
De Nederlandse dividendbelasting is niet discriminerend voor buitenlandse beleggers. Tot die conclusie is advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad g

Rutte over dividendbelasting We zijn er morgen nog niet uit"

AccountantWeek - 08 okt 2018 - 07:02
De coalitie neemt een paar weken de tijd om de omstreden afschaffing van de dividendbelasting opnieuw te bekijken.

Rutte: afschaffing dividendtaks 'heroverwegen'

AccountantWeek - 05 okt 2018 - 15:13
Het kabinet gaat alle belastingmaatregelen die bedoeld zijn om het vestigingsklimaat te verbeteren, waaronder de omstreden afschaffing van de dividendbelas

Van een sigaar uit eigen doos ofwel window dressing

TaxLive - 02 okt 2018 - 16:30
Gerard Meussen ergert zich aan de visieloze ingrepen ter financiering van de grondslagverbreding in het Belastingplan 2019.

Btw op digitale publicaties kan omlaag

TaxLive - 02 okt 2018 - 15:43
Het btw-tarief op digitale publicaties in Nederland kan omlaag. De EU-ministers van Financiën hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over de gelijkstelling van btw op e-boeken, - tijdschriften en -kranten aan papieren publicaties. Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat er werk van maken om...

Vwo-leerlingen ontdekken fout in Belastingplan 2019

TaxLive - 02 okt 2018 - 15:11
Leerlingen van een 5 vwo-klas van het Tilburgse Beatrix College hebben een fout ontdekt in het Belastingplan 2019. Ze werden dinsdag door het Ministerie van Financiën. verrast met een taart.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)