Nieuws (uit externe bronnen)

'Meerderheid wil eerder stoppen met werken'

AccountantWeek - 06 nov 2018 - 11:37
Een meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking wil eerder stoppen met werken dan de leeftijd waarop ze recht hebben op AOW.

Witwassen loopt in Nederland nog in de miljarden

AccountantWeek - 05 nov 2018 - 06:58
Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland.

Herstelkader rentederivaten: Overgrote deel mkbers accepteert voorstel

AccountantWeek - 01 nov 2018 - 15:15
Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK).

Ontbreken leveringsvoorwaarden groot risico voor MKB

AccountantWeek - 01 nov 2018 - 10:55
Bijna de helft (45,6%) van alle ondernemers gebruikt geen of gedateerde algemene voorwaarden.

Tweede nota van wijziging Wet bronbelasting 2020. Heroverweging pakket vestigingsklimaat

TaxLive - 26 okt 2018 - 18:17
De Staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is het gevolg van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat.

Tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2019. Overgangsrecht 30%-regeling

TaxLive - 26 okt 2018 - 17:43
De Staatssecretaris van Financiën biedt een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2019. Deze nota van wijziging komt voort uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat.

Nota van wijziging inzake de Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

TaxLive - 26 okt 2018 - 16:20
De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota van wijziging inzake het ​wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Belastingplan 2019

TaxLive - 26 okt 2018 - 16:17
Staatssecretaris Snel heeft de nota​​ naar aanleiding van het verslag en de nota​​ van wijziging inzake het ​Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.​

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

TaxLive - 26 okt 2018 - 15:17
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

TaxLive - 26 okt 2018 - 15:17
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nota van wijziging Wet bronbelasting 2020. Regels onterecht genoten innovatieboxvoordelen

TaxLive - 26 okt 2018 - 12:23
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging bij de Wet bronbelasting 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nota van wijziging Wet bronbelasting 2020. Regels onterecht genoten innovatieboxvoordelen

TaxLive - 26 okt 2018 - 12:23
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging bij de Wet bronbelasting 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hoge Raad giet per-elementbenadering fiscale eenheid in beton

TaxLive - 23 okt 2018 - 15:06
Het finale oordeel over de per-elementbenadering is gevallen. Het fiscale eenheidsregime is voor wat betreft de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet Vpb  niet EU-proof. De aftrek van valutaverliezen daarentegen mag in een grensoverschrijdende situatie wel worden geweigerd. Met deze uitspraken...

'Zpers met name ingezet voor exploitatie'

AccountantWeek - 23 okt 2018 - 10:10
Voor welke kernactiviteiten is een vast contract nodig? En kunnen medewerkers met flexibele contracten ook kernfuncties uitvoeren?

'Nederland beste pensioenstelsel ter wereld'

AccountantWeek - 22 okt 2018 - 07:18
Het Nederlandse pensioenstelsel stoot Denemarken van de troon en staat sinds zeven jaar weer op nummer n.

Fiscale neutraliteit rechtsvormen niet geborgd met belastingplannen

AccountantWeek - 22 okt 2018 - 07:17
Het kabinet schrijft dat Nederland voor alle ondernemers een aantrekkelijk vestigingsland moet zijn. Slechts een beperkt deel van het bedrijfsleven profite

Onderzoek naar aanleiding van Kamervragen over no cure no pay bureaus voor WOZ bezwaren

TaxLive - 19 okt 2018 - 14:20
Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft geantwoord op de vragen van de CDA-leden Van der Molen, Ronnes en Van Dam over de stijging van het aantal no cure no pay bureaus voor het indienen van WOZ bezwaren.

Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is

TaxLive - 19 okt 2018 - 13:48
De Hoge Raad oordeelt dat een bestuursorgaan geen expliciete toestemming nodig heeft om berichten elektronisch te versturen. Het is namelijk ook mogelijk dat uit gedragingen van een belanghebbende volgt dat deze elektronisch bereikbaar is in de zin van art. 2:14 Awb.

Rente op concernlening om Italiaanse concernvennootschap van beurs te halen aftrekbaar

TaxLive - 19 okt 2018 - 12:38
De Hoge Raad oordeelt dat art. 10a Wet VPB 1969 buiten toepassing moet blijven, en dat de aan X bv opgelegde navorderingsaanslag moet worden vernietigd. De over de lening verschuldigde rente is aftrekbaar. De Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af.

Oproep aan kabinet: Versoepel earningsstrippingmaatregel

TaxLive - 19 okt 2018 - 11:53
Met een drempel van € 1 miljoen, geen groepsuitzondering of uitzondering voor alleenstaande belastingplichtigen of specifieke sectoren en geen eerbiedigende werking voor bestaande leningen kiest het kabinet voor een wel zéér kale implementatie van de earningsstrippingmaatregel uit ATAD1. De...

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)