Nieuws (uit externe bronnen)

Staatssecretaris geeft uitvoering aan uitspraak btw-teruggaaf zonnepanelen

AccountantWeek - 03 apr 2018 - 16:31
Staatssecretaris Menno Snel heeft een besluit genomen hoe de Belastingdienst uitvoering kan geven aan de uitspraak van de Hoge Raad aangaande de btw-terugg

Toelichting op vertraging afhandeling schenk- en erfbelasting

TaxLive - 30 mrt 2018 - 12:22
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Professionele dienstverleners kunnen digitaal aangifte schenkbelasting doen voor schenkingen vanaf het belastingjaar 2018 en voor de erfbelasting voor overlijdens vanaf het belastingjaar 2019. Dat heeft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven. De Tweede Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting.

Gevolgen ontstaan of wijzigen huwelijksgoederengemeenschap voor de schenkbelasting

TaxLive - 30 mrt 2018 - 11:30
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt in enkele situaties niet tot heffing van schenkbelasting. De Staatssecretaris van Financiën bevestigt dit in een nieuwe versie van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, V-N 2010/34.12.

Evaluatie werkkostenregeling: geen vereenvoudiging bereikt

AccountantWeek - 30 mrt 2018 - 10:07
De regering heeft een evaluatie van de werkkostenregeling laten uitvoeren en hier haar reactie op gegeven.

SOMO: aanpak brievenbusfirma's werkt niet

AccountantWeek - 29 mrt 2018 - 14:45
Maatregelen die Nederland neemt om brievenbusfirma's aan te pakken, hebben geen effect.

Knot: wees voorbereid op nieuwe recessie

AccountantWeek - 29 mrt 2018 - 14:38
Het is goed mogelijk dat zich binnen tien jaar een nieuwe economische recessie voordoet.

Nieuwe onjuiste standpunten in verzamelbesluit aanmerkelijk belang

TaxLive - 29 mrt 2018 - 12:49
In het onlangs verschenen geactualiseerde verzamelbesluit over aanmerkelijk belang presenteert staatssecretaris Snel van Financiën nieuwe, gewijzigde en verduidelijkte beleidsstandpunten. Helaas zijn enkele van deze standpunten naar zeggen van Edwin Heithuis onjuist. Twee springen eruit: zonder een met schenkbelasting belaste schenking geen informele kapitaalstorting bij kwijtschelding van een onzakelijke lening en een belaste vervreemding bij omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als de onderliggende bv geen onderneming drijft.

Waardering belastinglatentie bij echtscheiding

TaxLive - 29 mrt 2018 - 12:40
Bij de waardering van de lijfrentepolissen van de man maakt het hof de in de toekomst verschuldigde inkomstenbelasting contant tegen 42%. Volgens de Hoge Raad is dat onjuist omdat partijen zijn uitgegaan van een fictieve afrekening op de peildatum.

Tijdelijk geen belastingrente bij belastingaanslagen erfbelasting

TaxLive - 28 mrt 2018 - 11:32
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Vanwege een automatiseringsprobleem brengt de Belastingdienst tijdelijk geen belastingrente in rekening bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

PvdA: Vastgoed huisjesmelkers zwaarder belasten

TaxLive - 28 mrt 2018 - 10:52
PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt dat huisjesmelkers die nu maximaal 1,61% belasting betalen over hun vastgoed in box 3 veel zwaarder moeten worden belast.

Het partnerbegrip in fiscale wetten en sociale zekerheid

TaxLive - 28 mrt 2018 - 10:25
Naar aanleiding van Kamervragen over uiteenlopende criteria inzake het partnerbegrip geeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting op het partnerbegrip in de fiscale wetten en de sociale zekerheid.

Ook volgens hof is verhuurderheffing niet in strijd met art. 1 EP EVRM

TaxLive - 27 mrt 2018 - 13:47
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof 's-Hertogenbosch bevestigt de uitspraak van de rechtbank dat de verhuurderheffing niet in strijd is met art. 1 EP EVRM, art. 14 EVRM en art. 26 BUPO. De wetgever heeft de aan hem toegekende beoordelingsvrijheid niet overschreden.

Inwerkingtreding Wet waardeoverdracht klein pensioen

TaxLive - 27 mrt 2018 - 12:26
In het besluit van 5 februari 2018 is aangegeven dat de Wet waardeoverdracht klein pensioen deels in werking treedt per 1 maart 2018 en deels per 1 januari 2019.

Hulp BelastingTelefoon nog steeds ondermaats

TaxLive - 27 mrt 2018 - 11:32
De telefonische hulplijn van de Belastingdienst krijgt opnieuw een dikke onvoldoende van de Consumentenbond, voor de zesde keer op rij. De fiscale kennis van medewerkers van de BelastingTelefoon, onderzocht rond de jaarwisseling, krijgt een 4,8. Tijdens een herhaalonderzoek in maart ging het iets beter, maar een score van 5,4 is nog ver onder de maat, stelt de Consumentenbond.

Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon

Belastingdienst-in-Beeld - 27 mrt 2018 - 08:14

Interne en externe kwaliteitsonderzoeken tonen aan dat het bij de 12 tot 13 miljoen vragen die de BelastingTelefoon jaarlijks binnenkrijgt in 90% van de gevallen om status- en procesvragen gaat. De beantwoording daarvan voldoet aan de kwaliteitsnormen. In circa 10% van het totaal aantal vragen gaat het om wet- en regelgevingvragen (W&R-vragen). Onderdeel daarvan zijn de weinig voorkomende en specifieke vragen. Van dit deel moet de kwaliteit van de beantwoording omhoog. De staatssecretaris signaleerde dit al eerder in de 20ste Halfjaarsrapportage. De bevindingen worden nu bevestigd door een onderzoek van de Consumentenbond waarbij de BelastingTelefoon het cijfer 4,8 krijgt. Een herhaalonderzoek in maart laat lichte verbeteringen zien met een score van 5,4.

Om de kwaliteit op het gewenste niveau te krijgen, heeft de Belastingdienst maatregelen doorgevoerd. Deze waren al aangekondigd in de Halfjaarsrapportage. Zo wordt de beantwoording van vragen over fiscale regelgeving geconcentreerd. De vragen komen terecht bij een groep informanten die specifiek is opgeleid voor vragen over wet en regelgeving. Dat leidt tot concentratie van meer kennis en ervaring bij deze groep. Wanneer de informanten het antwoord op heel specifieke vragen niet aantreffen in het kennissysteem waarmee zijn werken, verbinden zij de beller door naar dit specialistenteam van fiscaal geschoolde medewerkers. Tijdens de aangiftecampagne wordt deze nieuwe manier van werken beproefd voor een aantal onderwerpen, zoals de eigen woning, zorgkosten en giften.

Indien de vraag zo specifiek is dat deze niet direct te beantwoorden is, wordt een terugbelafspraak met een medewerker van een Belasting- of Toeslagenkantoor aangeboden. De beller kan ook gevraagd worden de situatie schriftelijk voor te leggen aan de inspecteur. Waar het advies betreft, wordt de beller doorverwezen naar een fiscaal intermediair.

Website

Daarnaast is ook de kwaliteit van de website sterk verbeterd op het gebied van vindbaarheid van antwoorden en qua begrijpelijkheid van de antwoorden op W&R-vragen. Hierdoor kunnen digivaardige burgers beter worden verwezen naar de antwoorden op hun W&R-vragen op de website. Zij kunnen deze op elk gewenst moment opnieuw raadplegen.

Bereikbaarheid BelastingTelefoon

Om de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon ook tijdens de huidige aangifteperiode op peil te houden, zijn circa 100 extra medewerkers ingezet. Zij beantwoorden vooral de eenvoudige vragen. Daardoor kunnen tijdens de aangiftecampagne de meer ervaren informanten worden ingezet op complexere vragen.

The post Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Jacht op Nederlandse zwartspaarders in Oostenrijk

TaxLive - 26 mrt 2018 - 16:26
De Belastingdienst heeft recent financiële gegevens gekregen uit Oostenrijk waaruit blijkt dat een zo'n 250 Nederlanders opvallende stortingen en opnames hebben gedaan in het Alpenland.

Onzakelijke lening leidt tot afkoop goudenhanddrukstamrecht

TaxLive - 26 mrt 2018 - 15:57
Door het ontbreken van reële zekerheden is een geldlening onzakelijk. De rechter oordeelt dat het stamrecht is afgekocht.

Correctie btw-aangifte vanaf 1 januari 2018 alleen nog digitaal

AccountantWeek - 26 mrt 2018 - 10:23
Vanaf 1 januari jl. kunnen correcties op btw-aangiften, de zogenoemde suppleties, alleen nog maar digitaal via het portaal van de Belastingdienst worde

Inkomen van huishoudens omhoog

AccountantWeek - 26 mrt 2018 - 07:43
Het totale reel beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar met 1,5 procent gestegen. De inkomensgroei is nu voor het vierde jaar op rij positief.

Ondernemers klagen over 'box 2-boete' en lokale belastingen

TaxLive - 23 mrt 2018 - 15:39
De overheid moet ondernemerschap bevorderen en bedrijven niet dwars zitten. Dat schrijven enkele prominente ondernemers en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een open brief aan premier Mark Rutte. De ondernemers wijzen erop dat zowel de Europese Unie, het Rijk als de lokale overheden ,,contraproductieve maatregelen'' nemen.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)