Nieuws (uit externe bronnen)

Hypotheekrente als aftrekbare alimentatie

TaxLive - 23 mrt 2018 - 13:09
Naar aanleiding van een mondelinge verklaring oordeelt Hof Den Bosch dat een man op grond van het echtscheidingsconvenant de verplichting heeft om de hypotheekrente volledig voor zijn rekening te nemen. Tevens merkt het Hof deze verplichting aan als alimentatie.

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

TaxLive - 23 mrt 2018 - 13:01
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hij wil dat het pensioen bij echtscheiding in de toekomst automatisch wordt verdeeld.

Mogelijk verkeerd bedrag in definitieve aanslag vennootschapsbelasting

AccountantWeek - 22 mrt 2018 - 10:48
Hebt u een definitieve aanslag vennootschapsbelasting ontvangen met als datum 24 maart 2018? Dan staat daar mogelijk een fout in.

Brussel stelt belasting internetfirma's voor

TaxLive - 21 mrt 2018 - 15:14
Grote internetbedrijven en digitale platforms moeten winstbelasting betalen in de landen waar hun gebruikers zitten, al zijn die bedrijven daar zelf niet gevestigd. Dit moet een einde maken aan belastingontwijking door online-ondernemingen. Deze verandering naar ‘eerlijke' belastingheffing stelt de Europese Commissie voor.

Nieuw verzamelbesluit over aanmerkelijk belang

TaxLive - 21 mrt 2018 - 12:36
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw verzamelbesluit over het aanmerkelijk belang gepubliceerd. Op zestien onderdelen hebben aanpassingen plaatsgevonden.

Meer pensioenopbouw zwangere zelfstandige beroepsbeoefenaar

AccountantWeek - 21 mrt 2018 - 12:08
In antwoord op Kamervragen heeft Staatssecretaris Snel aangekondigd een wettelijke verruiming te gaan realiseren voor pensioenopbouw van zwangere zelfstand

Handboek van de fiscus over fiscale rechten en plichten ondernemers

TaxLive - 21 mrt 2018 - 11:04
De Belastingdienst heeft het gratis beschikbare 'Handboek Ondernemen 2018' gepubliceerd.

Spaarsaldi vooraf ingevulde aangifte mogelijk fout

TaxLive - 21 mrt 2018 - 10:53
ING en ABN Amro hebben de Belastingdienst de spaarsaldi opgestuurd van 30 december 2016 voor de belastingaangifte in box 3 over 2017. Dat betekent dat transacties op de laatste dag niet zijn verwerkt in de spaarbedragen die staan in de vooraf ingevulde aangifte.

Nieuwe fiscale regeling voor fiets van de zaak

TaxLive - 20 mrt 2018 - 13:58
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>In 2020 komt er een maatregel ter vereenvoudiging van de nu bestaande fiscale bijtelling voor de door de werkgever ter beschikking gestelde fiets. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Hij beantwoordt hiermee Kamervragen van het lid Sienot (D66).

Crisisheffing wel individuele maar geen buitensporige last

TaxLive - 20 mrt 2018 - 10:17
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in navolging van de rechtbank dat de crisisheffing bij X niet leidt tot een individuele buitensporige last.

Succesvolle lobby leasefiets

TaxLive - 20 mrt 2018 - 09:53
Het Ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat de bijtellingsregels voor de fiets van de zaak sterk zullen worden vereenvoudigd. Dat is het directe resultaat van de lobby van een gelegenheidscoalitie bestaande uit de ANWB, Fietsersbond, Natuur en Milieu, RAI/BOVAG en de VNA (Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen). De regeling gaat naar alle waarschijnlijkheid in 2020 in. Verwacht wordt dat met name de elektrische bedrijfsfiets hierdoor extra in de belangstelling van werkgevers komt te staan.

Oproep beroepsorganisaties: MKB profiteert niet van lastenverlichting

AccountantWeek - 19 mrt 2018 - 09:52
Beroepsorganisaties NOB, NOAB, SRA en RB trekken aan de bel over de fiscale gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor het MKB.

Kamervragen over het bsn-nummer in het btw-nummer van zzp’ers

TaxLive - 16 mrt 2018 - 16:23
Tweede Kamerleden Van der Moolen, Omtzigt (beiden CDA) en Lodders (VVD) hebben vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het btw-nummer van zzp'ers. Zij willen weten waarom het btw-nummer het integrale burgerservicenummer bevat. In hun vragen wijzen zij op het risico van identiteitsfraude en de privacy wetgeving. Zij willen binnen drie weken antwoord op hun vragen.

RB: Oproep aan kabinet om fiscale nadelen regeerakkoord voor mkb te voorkomen

TaxLive - 16 mrt 2018 - 15:08
Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst' heeft als doelstelling dat alle Nederlanders, zeker de werkenden, er financieel op vooruitgaan. Het akkoord bevat echter een aantal maatregelen die tot gevolg hebben dat het midden- en kleinbedrijf nauwelijks fiscale lastenverlichting tegemoet kan zien.

Ondernemersorganisaties willen drastische aanpassing verlofplannen Koolmees

AccountantWeek - 16 mrt 2018 - 11:04
VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Vooral vanwege de kosten voor de kleine ondernemers.

'Meer ouders sparen tegenwoordig geld voor hun kinderen'

Nu - geld - 15 mrt 2018 - 12:40
Meer ouders sparen tegenwoordig voor hun kinderen. Zo'n 70 procent van de vaders en moeders doet dit. In hun eigen jeugd gold dit nog voor een kwart van de ouders.

Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet

AccountantWeek - 15 mrt 2018 - 12:06
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet.

Staatssecretaris honoreert deels Wob-verzoek inzake concernfinanciering

TaxLive - 14 mrt 2018 - 15:04
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De staatssecretaris komt deels tegemoet aan het Wob-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het coördineren van de uitvoering van de wet- en regelgeving inzake concernfinanciering en aanverwante terreinen.

Mensen zoeken vooral naar aftrekposten

AccountantWeek - 14 mrt 2018 - 11:21
Mensen die belastingaangifte doen dit jaar zoeken op de site van de Belastingdienst vooral naar informatie over aftrekposten, zoals zorg- en studiekosten e

Adviseurs moeten belastingconstructies melden

TaxLive - 13 mrt 2018 - 15:37
Belastingadviseurs en andere tussenpersonen in de EU moeten fiscale constructies, die ze voor klanten via het buitenland opzetten om minder belasting te betalen, aanmelden. De EU-lidstaten moeten die informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)