Nieuws (uit externe bronnen)

'Handboek Loonheffingen 2018' gepubliceerd

AccountantWeek - 09 mrt 2018 - 11:14
Het 'Handboek Loonheffingen 2018' is beschikbaar. U kunt de actuele informatie over 2018 online raadplegen. De pdf van het handboek 2018 volgt nog.

Kabinet wil pensioen automatisch verdelen bij scheiding

Nu - geld - 09 mrt 2018 - 07:34
Het kabinet wil dat partners bij een echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars pensioen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil medio 2019 een voorstel in de Tweede Kamer hierover bespreken.

Belastingadviseur geraakt door nieuwe bevoegdheden FIOD

TaxLive - 08 mrt 2018 - 17:40
Er is in de media commotie ontstaan over een wetswijziging waardoor de FIOD, zonder inschakeling van de politie, vanaf deze zomer infiltranten mag gaan inzetten en vertrouwelijke gesprekken kan gaan afluisteren. Deze nieuwe bevoegdheid van de FIOD raakt ook de belastingadviseur, nu een duidelijke afbakening ontbreekt en grensverkenning op de loer ligt.

Over 2017 te weinig btw aangegeven? Herstel en betaal voor 1 april 2018. Dan betaalt u geen belastingrente en boete. Corrigeren kan alleen digitaal

Belastingdienst (ondernemers) - 08 mrt 2018 - 14:30
Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete. U kunt een correctie op btw-aangifte ('suppletie') alleen nog digitaal doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op deze internetsite, of met uw eigen software waarmee u normaal uw btw-aangifte doet.

Bezwaar maken gemoderniseerd

Belastingdienst-in-Beeld - 08 mrt 2018 - 11:55

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

Met de introductie van deze nieuwe voorziening is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.

Transparanter en efficiënter

De modernisering van het bezwaarproces past in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en verbetert de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsbescherming. Doordat men de status van het bezwaar kan inzien, gaat de transparantie omhoog. Door de verdere digitalisering kan het proces efficiënter ingericht worden.

Na deze vernieuwing stopt de modernisering niet. Zo wordt, zoals al is aangekondigd in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd.

Goede interactie met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden is belangrijk om mensen in staat te stellen hun verplichtingen na te leven en hun aanspraken te verzilveren. Het is dan ook een onderwerp dat continu aandacht heeft bij de Belastingdienst en de komende jaren een speerpunt zal zijn.

Zie ook

The post Bezwaar maken gemoderniseerd appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Wob-verzoek om informatieverstrekking inzake beleid ‘opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’ gehonoreerd

TaxLive - 07 mrt 2018 - 14:45
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Aan de Belastingdienst is het Wob-verzoek gedaan om alle vastgelegde informatie te verstrekken over het beleid inzake de ‘opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw’. Het verzoek wordt ingewilligd.

'Werkgevers in de knel door privacywet'

VNO-NCW - 07 mrt 2018 - 14:45
Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers.

Aangifte schenkbelasting 2018 als formulier beschikbaar

TaxLive - 07 mrt 2018 - 11:50
Belastingplichtigen die dit jaar een schenking willen aangeven, kunnen gebruikmaken van het formulier Aangifte schenkbelasting 2018 op de website van de Belastingdienst.

Financiën jaagt dga met ODV op kosten

TaxLive - 06 mrt 2018 - 10:21
De dga die buiten de wettelijke verdeling om zijn oudedagsverplichting na zijn overlijden wil doen toekomen aan zijn partner, zal dit testamentair moeten regelen. Zowel het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst als staatssecretaris Snel van Financiën zijn hier uitermate stellig in. Maar met een stelling die nauwelijks is onderbouwd en waarvan het maar de vraag is of deze voortvloeit uit de wet, jagen zij wellicht de dga onnodig op kosten.

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte

AccountantWeek - 05 mrt 2018 - 10:29
Minister Koolmees belooft beterschap! De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband doo

Er worden meer zelfstandige ondernemers verwacht

AccountantWeek - 05 mrt 2018 - 10:21
De komende jaren komen er meer zelfstandige ondernemers. Diverse factoren zullen ertoe leiden dat het aantal ZZPers aanzienlijk gaat groeien.

Afgifte btw-nummer duurt langer dan normaal

Belastingdienst (ondernemers) - 02 mrt 2018 - 15:30
Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van ons. Op dit moment duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Huurprijs voor verhuurderheffing is kale huurprijs

TaxLive - 02 mrt 2018 - 12:27
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>De Hoge Raad oordeelt dat voor de verhuurderheffing aansluiting moet worden gezocht bij de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte, de kale huurprijs. De Hoge Raad wijst daarbij op de wetsgeschiedenis.

Grove schuld inzake verzekeringsplicht 25%-aandeelhouder

TaxLive - 02 mrt 2018 - 12:03
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv op de hoogte of in ieder geval op de hoogte had moeten zijn van de jurisprudentie over de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is namelijk vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep dat een stemovereenkomst zoals de onderhavige mondelinge afspraak tussen de aandeelhouders de formele verhoudingen niet kan wijzigen.

'Pensioenopbouw veel werkenden onvoldoende'

AccountantWeek - 02 mrt 2018 - 09:11
En op de drie Nederlandse werknemers in loondienst bouwt onvoldoende pensioen op. Bij zzp'ers zijn dat er zelfs meer dan vier op de tien, blijkt uit onder

Meerderheid blij met vooraf ingevulde aangifte

TaxLive - 01 mrt 2018 - 13:03
Ruim 83 procent van de belastingplichtigen waardeert het dat veel gegevens voor particulieren al vooraf zijn ingevuld door de Belastingdienst. Dat blijkt uit een onderzoek onder mensen die zelf hun belastingaangifte invullen, meldt het ministerie van Financiën.

'Ouderen pas op voor valse waterschapsbelastingaanslag'

TaxLive - 01 mrt 2018 - 13:00
Het Hoogheemraadschap Delfland waarschuwt dat er in Den Haag valse belastingaanslagen voor de waterschapsbelasting in omloop zijn. Tientallen ouderen in Den Haag vonden er al een in de bus.

'Handboek Loonheffingen 2018' later dan gebruikelijk

AccountantWeek - 28 feb 2018 - 14:17
Normaal gesproken publiceert de Belastingdienst het 'Handboek Loonheffingen' begin februari. Zij melden dat dit jaar helaas niet gelukt.

Aangiftecampagne 2018 van start

Belastingdienst-in-Beeld - 28 feb 2018 - 11:00

Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2017. De Belastingdienst gaf vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar zijn 7,9 miljoen mensen uitgenodigd om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Goed kijken

‘We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig’, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. ‘Om het makkelijk te maken hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.’

Hulp bij aangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht bij fiscaal dienstverleners.

Aangifte doen

Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van de locaties van de Belastingdienst.

Bekijk de video ‘De Belastingdienst vóór, tijdens en na de aangifte’.

Zie ook

The post Aangiftecampagne 2018 van start appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Minder gemeenten heffen hondenbelasting

TaxLive - 27 feb 2018 - 12:26
Steeds meer gemeenten schrappen de hondenbelasting. De verwachte opbrengst voor de gemeenten daalt van 61 miljoen in 2017 naar 58 miljoen euro in 2018, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)