TaxLive

Subscribe to feed TaxLive
Bijgewerkt: 2 uur 24 min geleden

Onterechte proceskostenvergoeding wegens schending hoorplicht?

2 uur 28 min geleden
Hof Den Haag oordeelt dat er gelet op de stellingen van de heer X geen grond is om anders te oordelen dan de rechtbank heeft gedaan. Integendeel, zo wordt uitgegaan van de aannemelijke stelling van de inspecteur dat de hoorplicht niet is geschonden, dan is in beroep ten onrechte een...

Tang: 'Belastingdeal Shell in strijd met EU-regels'

2 uur 54 min geleden
De ruling die Shell met de Belastingdienst heeft gesloten over de dividendbelasting is volgens Europarlementariër Paul Tang van de PvdA in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie.

Belastingambtenaren bevestigen ICT-chaos

3 uur 9 min geleden
In een tweetal artikelen van de Volkskrant wordt opnieuw melding gemaakt van de automatiseringsproblemen bij de fiscus in onder andere de energiebelasting, de verhuurdersheffing, de autobelasting bpm en de schenk- en erfbelasting. Nieuw is dat de krant nu ook bevestiging heeft gekregen van...

Shell onder vuur om 'ontwijken dividendbelasting'

4 uur 11 min geleden
De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans dagblad Trouw, met verwijzing naar afspraken die het grote olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst...

WFR-artikel over Shell en dividendbelasting vrijgegeven

4 uur 12 min geleden
Vanwege de ophef veroorzaakt door een publicatie in dagblad Trouw over de ruling tussen de Belastingdienst en Shell heeft de uitgever besloten het wetenschappelijke artikel van hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek in WFR over Shell en de dividendbelasting vrij te geven.

Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij per e-mail bereikbaar is

4 uur 13 min geleden
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemachtigde van X impliciet kenbaar heeft gemaakt dat hij voldoende bereikbaar was op zijn e-mailadres.

Rechtbank had zaak vanwege schending hoorplicht moeten terugwijzen

4 uur 23 min geleden
Hof Amsterdam is met de rechtbank van oordeel dat de heffingsambtenaar de hoorplicht heeft geschonden. Het hof besluit, anders dan de rechtbank, de zaak terug te wijzen naar de heffingsambtenaar omdat niet is gebleken dat X bv geen prijs stelde op een terugwijzing.

Gemeente maakt WOZ-waarde hoekwoning voldoende aannemelijk

4 uur 29 min geleden
Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de woning van X voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

Door vader namens meerderjarige zoon ingesteld beroep is zonder geldige machtiging niet-ontvankelijk

4 uur 48 min geleden
Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank het beroep van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat X niet de door de rechtbank verlangde volmacht heeft ingediend waaruit blijkt dat zijn vader gemachtigd is om namens hem beroep in te stellen.

Rechtbank verklaarde beroep tegen naheffing parkeerbelasting terecht niet-ontvankelijk

4 uur 48 min geleden
Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank het beroep van X terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Inspecteur maakt tijdige bekendmaking van aanslag aannemelijk

5 uur 39 min geleden
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de btw-naheffingsaanslag vóór 1 januari 2016 aan de heer X is toegezonden en zodoende tijdig, binnen de vijfjaarstermijn, bekend is gemaakt.

Naheffing omzetbelasting leasebedrijf grotendeels gehandhaafd

5 uur 58 min geleden
Hof Den Haag beslist dat X bv de door haar geclaimde voorbelasting en aangegeven verschuldigde omzetbelasting niet kan onderbouwen. De naheffingsaanslag blijft grotendeels gehandhaafd.

Naheffing omzetbelasting leasebedrijf grotendeels gehandhaafd

5 uur 58 min geleden
Hof Den Haag beslist dat X bv de door haar geclaimde voorbelasting en aangegeven verschuldigde omzetbelasting niet kan onderbouwen. De naheffingsaanslag blijft grotendeels gehandhaafd.

Geen integrale kostenvergoeding bezwaarfase omdat niet sprake is van bijzondere omstandigheden

6 uur 7 min geleden
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat X geen recht heeft op integrale kostenvergoeding voor de bezwaarfase. Er is niet sprake van een bijzondere omstandigheid die een hogere vergoeding, dan het forfaitaire tarief, rechtvaardigt.

Geen integrale kostenvergoeding bezwaarfase omdat niet sprake is van bijzondere omstandigheden

6 uur 7 min geleden
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat X geen recht heeft op integrale kostenvergoeding voor de bezwaarfase. Er is niet sprake van een bijzondere omstandigheid die een hogere vergoeding, dan het forfaitaire tarief, rechtvaardigt.

Bij taakoverdracht tussen ANBI's geen vrijstelling overdrachtsbelasting

8 uur 37 min geleden
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat bij een vrijgestelde taakoverdracht alle activa en passiva moeten overgaan op de verkrijger en dat commerciële factoren moeten ontbreken.

Shell onder vuur om 'ontwijken dividendbelasting'

17 jun 2018 - 22:42
De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans dagblad Trouw, met verwijzing naar afspraken die het grote olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst...

Shell onder vuur om 'ontwijken dividendbelasting'

17 jun 2018 - 22:42
De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans dagblad Trouw, met verwijzing naar afspraken die het grote olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst...

Shell onder vuur om 'ontwijken dividendbelasting'

17 jun 2018 - 22:42
De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans dagblad Trouw, met verwijzing naar afspraken die het grote olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst...

Shell onder vuur om 'ontwijken dividendbelasting'

17 jun 2018 - 22:42
De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans dagblad Trouw, met verwijzing naar afspraken die het grote olie- en gasbedrijf hierover in 2005 met de Belastingdienst...

Pagina's