Bespaar belasting met schenkingsvrijstelling eigen woning

16.03.18

Wellicht bent u van plan een schenking te doen. Of ontvangt u binnenkort een schenking? Door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning volledig te benutten is een belastingbesparing mogelijk!!

 

Beoordeel daarom of de schenkingsvrijstelling eigen woning u - of degene aan wie u schenkt - voordeel oplevert. Door gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling kunt u namelijk zonder heffing van schenkbelasting vermogen overgedragen, bijvoorbeeld aan uw kind. Op lange termijn betekent dit wellicht dat uw erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Mooi, toch?! Erfbelasting is immers de meest gehate belasting. De voornaamste voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning (verkrijging, aankoop, verbouwing, aflossing hypotheek). Een andere voorwaarde is dat de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Wellicht kan een gespreide schenking of gespreide besteding van de schenking de mogelijkheden nog verruimen. Deed of ontving u al eerder vóór 2010 of in 2015 of 2016 een schenking? Dan kan in 2018 misschien nog een aanvullende schenking plaatsvinden.