Controle zelfstandigenaftrek bij lage omzet

03.03.19

De Belastingdienst controleert dit jaar de toepassing van de zelfstandigenaftrek. Ondernemers die in 2017 en 2018 een omzet hadden lager dan € 5.000 en in de aangifte inkomstenbelasting 2017 de zelfstandigenaftrek hebben geclaimd kunnen een brief verwachten van de Belastingdienst. Het doel van deze actie is het voorkomen van onterechte toepassing van de zelfstandigenaftrek.

 

In de brief oppert de Belastingdienst dat de lage omzet kan betekenen dat de ondernemer (niet langer) voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek. De brief drukt de lezer vervolgens op het hart om goed te controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de zelfstandigenaftrek. Onterechte toepassing kan ertoe leiden dat later het eventuele voordeel van de ten onrechte geclaimde aftrekpost moet worden terugbetaald.

 

De voorwaarden voor toepassing van de zelfstandigenaftrek (2018):

  • de belastingplichtige is ondernemer, en
  • voldoet aan het urencriterium.

 

Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in het kalenderjaar tenminste 1.225 uur aan zijn/haar onderneming(en) heeft besteed. Bij zwangerschap bestaat er een tegemoetkoming. Bovendien geldt dat de ondernemer meer tijd moet hebben besteed aan de onderneming(en) dan aan andere werkzaamheden (zoals een dienstbetrekking). Deze eis geldt niet voor startende ondernemers. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte starters geldt is een bijzondere regeling getroffen. Voor ondernemers in een man/vrouw-firma gelden soms strengere voorwaarden aan de uren die meetellen.

 

Voor het urencriterium tellen alle uren mee die aan de onderneming(en) worden besteed. Naast de omzetgenererende activiteiten zelf kunnen dat bijvoorbeeld zijn: administratie, reistijd, cursus, nieuwe diensten ontwikkelen, bijwerken website, promotie van het bedrijf, vakliteratuur lezen, beurs/congres, etc. Het is - vooral als starter en als sprake is van een bescheiden omzet - verstandig een overzicht van de gewerkte uren bij te houden (urencriterium). Daarmee kunnen eventuele vragen van de Belastingdienst op dit punt worden beantwoord.