Eindejaarstips 2015

12.11.15

De eindejaarstips 2015 van Rosier Bijl van Kan

 

Wat kunt u nog dit jaar doen en wat brengt 2016. Terwijl het Belastingplan 2016 moeizaam vordert brengen we u onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent geen uitputtende lijsten, maar alleen een aantal van de belangrijkste zaken.

 

Wat kunt u dit jaar nog doen (laatste kans!)?

 

 • Koop uw levenslooptegoed af in 2015, met gebruikmaking van de 80%-regeling.
 • DGA's met 'onderdekking' kunnen tot het einde van 2015 het pensioen afstempelen, om zo de pensioenverplichting en de dekking daarvan beter in balans te brengen.
 • Heeft u (DGA) uw salaris al getoetst aan de nieuwe - strengere - regels voor gebruikelijk loon (oftewel het minimale DGA-salaris) die vanaf 1 januari 2015 gelden?
 • Maak gebruik van de jaarruimte 2015 en stort voor het einde van het jaar op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening.
 • Benut de boetevrije aflossing 2015 van uw hypotheek. DGA's kunnen dit doen door middel van (gedeeltelijk) oversluiten naar de eigen B.V.
 • Profiteer van de mogelijkheden die de - sinds dit jaar verplichte - werkkostenregeling biedt, voor uw medewerkers en uzelf (DGA)!Vergeet vooral niet de kosten die u onder de werkkostenregeling wilt scharen 'aan te wijzen' om te vermijden dat sprake is van belastbaarheid volgens de normale regels.
 • De uitstootgrenzen voor een lage bijtelling prive-gebruik auto worden per 1 januari 2016 weer aangescherpt/ Om nog % jaar lang) van de huidige normen te profiteren moet uw nieuwe (lease-)auto voor 1 januari 2016 op kenteken staan. 

 

Goed om eens naar te kijken

 

 • Heeft u een actueel testament? Zijn uw huwelijkse voorwaarden op orde (heeft u in voorkomend geval de periodieke verrekening uitgevoerd ...?)? 
 • Wist u dat u iets kunt regelen voor tijdens de periode dat u dat ooit zelf niet meer kunt ("levenstestament")? In 2015 verscheen er een nieuw model-levenstestament, afgestemd op de handelwijze van banken. http://www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht
 • Heroverweeg de rechtsvorm van uw onderneming, vooral als u al vele jaren door middel van een B.V.(-structuur) werkt. De afweging eenmanszaak - B.V. pakt nu vaak anders uit (vooral fiscaal), ook kunnen de omstandigheden van u en uw onderneming in de loop der jaren gewijzigd zijn.
 • Probeer belastingrente te vermijden en scherp de voorlopige aanslag 2015 aan (voor de vennootschapsbelasting bedraagt deze op dit moment zelfs ongeveer 8%!).
 • Plan uw inkomen. Stamrecht/lijfrente/pensioen bieden vaak de mogelijkheid om eerder / later in te gaan. Inkomensplanning - onderdeel van elk financieel plan - kan tariefsvoordeel opleveren!
 • Beoordeel de leningsovereenkomst met uw B.V. Is deze schriftelijk vastgelegd en op zakelijke voorwaarden? Zo niet, dan kan dat discussie met de fiscus opleveren.
 • Heeft u een hoog vermogen aan te geven in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting en bestaat dat voor een aanzienlijk bedrag uit spaargeld, overweeg dan de oprichting van een spaar-B.V. Laat u goed voorlichten en maak een rekensommetje. Bij te lage bedragen is er alleen voordeel voor 'de boekhouder'!
 • Bent u in 2014 een eigenwoninglening aangegaan bij uw B.V. of bij bijvoorbeeld een familielid en geldt daarvoor annuitaire aflossing, dan moet u deze melden bij de Belastingdienst. Als u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 nog niet hebt ingediend, kunt u de lening nog voor het einde van dit jaar melden. Volgens het Belastingplan 2016 zal de meldingsplicht onderdeel gaan uitmaken van de aangifte  inkomstenbelasting. 

 

Wat brengt 2016 ons?

 

 • Het systeem van de VAR wordt lopende 2016 vervangen door zekerheid op basis van goedgekeurde model-overeenkomsten. Intussen blijft de good old VAR nog bestaan.  Vraag - indien nodig - een VAR aan ten behoeve van 2016.
 • DGA's opgelet aangaande de "klucht" betreffende (de toekomst van) het DGA-pensioen in eigen beheer die als sinds 2013 gaande is. In december 2015 komt er - weer - een nadere uitwerking van de plannen, althans een uitbreiding daarvan. 80%-regeling afkoop. Intussen ligt de pensioenopbouw van vele DGA's inmiddels bijna 2 jaar (vanaf 1 januari 2014) stil. Dat zou heel goed - als de nieuw te ontwerpen regeling geen mogelijkheid tot reparatie biedt - een pensioengat ('gaatje') kunnen betekenen. Lijfrentesparen/beleggen voor einde 2015.
 • Schenking in 2016 of - indien mogelijk - even wachten tot 2017? Volgens de plannen (Belastingplan 2016) keert de hoge schenkvrijstelling van € 100.000 t.b.v. eigen woning / hypotheek in 2017 terug. Er gaan zelfs stemmen op dat deze vrijstelling gedurende drie kalenderjaren van toepassing zal zijn (2017 t/m 2019).
 • De mogelijkheid om kinderalimentatie (de gekapitaliseerde waarde) als schuld in box 3 van het aangiftebiljet inkomstenbelasting op te nemen vervalt per 2016. Dus vergeet niet er in aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016 nog van profiteren!

 

Het Belastingplan 2016  is nog niet definitief en vormt onderdeel van het politieke spel. De bovengenoemde wijzigigen 2016 e.v. kunnen derhalve nog wijzigen.

 

We wensen u veel succes en plezier bij het optimaliseren van uw situatie voor het einde van dit jaar en daarna!

 

Hulp nodig?