Geen accountant....??!!

Rosier Bijl van Kan | geen accountantskantoor, hoe zit dat?

 

Geen accountant

Ons kantoor is actief op administratief gebied en we houden ons bezig met het opstellen van jaarrekeningen (en belastingaangiften). Maar we zijn geen accountants, noch een accountantskantoor! Hoe zit dat?
 

Heeft u een accountant nodig?

Voor het bijhouden van uw administratie en het opstellen van een jaarrekening is geen accountant nodig, ook niet voor een B.V.! Sterker, als u dat wilt (en kunt) mag u dat zelf doen. Hetzelfde geldt voor belastingaangiften. U kunt het ook overlaten aan een administratiekantoor, belastingadviseur of aan een accountant, hetgeen vele ondernemers dan ook graag doen.
 

Wat niet iedereen kan, is het uitvoeren van een accountantscontrole en het afgeven van rechtsgeldige accountantsverklaringen. Dat behoort tot het exclusieve domein van de accountant. Een accountantsverklaring kan alleen rechtsgeldig worden afgegeven door een Registeraccountant (RA) of een Accountant Administratieconsulent (AA) met certificerende bevoegdheid. Voor bepaalde - veelal in omvang grotere - rechtspersonen is een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening verplicht.

 

Een accountantsverklaring is niet verplicht voor:

  • Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap (dit zijn geen 'rechtspersonen'),
  • B.V.'s, N.V.'s, stichtingen die vallen onder het jaarrekeningregime 'klein'.


Voor 'kleine' rechtspersonen gelden vrijstellingen, waardoor bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts een beknopte balans met toelichting hoeft te worden gedeponeerd, zonder goedkeurende accountantsverklaring.


Criteria 'kleine' rechtspersoon

Een rechtspersoon is 'klein' als deze voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:
 

  1. Waarde activa < € 4.400.000 (vanaf boekjaar 2016: € 6.000.000)
  2. Netto omzet < € 8.800.000 (vanaf boekjaar 2016: € 12.000.000)
  3. Gemiddeld aantal werknemers < 50


Een rechtspersoon valt niet meer onder 'klein' wanneer twee boekjaren achter elkaar tenminste twee van de drie genoemde grenzen worden overschreden. In Nederland zijn er ongeveer 11.000 ondernemingen (bron: Rabobank Cijfers & Trends Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten, oktober 2012) die niet 'klein' zijn. Voor die ondernemingen gelden zwaardere eisen, zoals een verplichte accountantsverklaring en de verplichting om meer informatie (bijv tevens een winst en verliesrekening) bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Kortom, een 'accountant' - zijnde een AA of RA - is dus eigenlijk alleen voor deze 11.000 ondernemingen verplicht.


Rosier Bijl van Kan is geen 'accountant', maar kan u vaak toch van dienst zijn

Ons kantoor heeft al jaren geleden gekozen niet door het leven te willen gaan als 'accountantskantoor', maar als administratie- en belastingadviesbureau. Onze doelgroep, ondernemers binnen het kleinbedrijf, blijft ruim binnen de genoemde criteria, heeft daardoor geen accountantsverklaring nodig, geen (vaak arbeidsintensieve) accountantscontrole en dus ook geen accountant. Het zijn van 'accountant' brengt daarnaast nogal wat formaliteiten (waarvan het vervullen tijd en dus geld kost en niet altijd inspirerend is om te doen) met zich mee waarvan een kleine ondernemer soms moeilijk de toegevoegde waarde ziet.
 

Wat heeft u nodig?

Toegevoegde waarde zit volgens ons vooral in een correct, handzaam en vooral leesbaar jaarrapport, in het zoveel mogelijk benutten van fiscale/financiële kansen en in het adviseren over wat er beter kan! We zorgen er uiteraard wel voor dat we de ontwikkelingen binnen de accountancy bijhouden en doen dat o.a. door de jaarlijks voor accountants verplichte cursussen te volgen.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefonisch op 015-2136746 of via het contactformulier.