Geen belastingrente bij tijdig correcte aangifte erfbelasting

20.01.19

Als u ditjaar (2019) tijdig en correct een aangifte erfbelasting indient, brengt de Belastingdienst geen belastingrente in rekening! Dat kan flink schelen, want de belastingrente bedraagt op dit moment 4%.

Op tijd indienen houdt in dat de aangifte binnen acht maanden na het overlijden wotdt ingediend. Lukt het niet om tijdig de aangifte in te dienen? Verzoek dan binnen die termijn om een voorlopige aanslag. In zoverre draagtu de erfbelasting alvast af en blijft belastingrente achterwege. Als de aangifte/het verzoek niet op tijd en/of niet correct is, wordt belastingrente berekend tot zes weken na de datum van de aanslag erfbelasting.