Maak bezwaar tegen belasting box 3 (2017)

13.07.18

Betaalt u over belastingjaar 2017 belasting in box 3 van het (digitale) aangiftebiljet inkomstenbelasting? Hoewel de overheid de systematiek van de box 3-heffing vanaf 2017 heeft gewijzigd, is nog altijd sprake van een hoge belastingdruk. De belastingdruk is zelfs onevenredig zwaar (>100%) wanneer u uw geld vooral als spaargeld aanhoudt. De verschuldigde belasting wordt namelijk nog steeds bepaald aan de hand van veronderstelde rendementen, die ook nog eens hoger zijn naarmate u meer vermogen bezit. Dit kan u - afhankelijk van uw vermogen in box 3 - maximaal ongeveer 1,6% belasting kosten. Zelfs wanneer u slechts 0,1% rente heeft ontvangen. Bovendien is tegenbewijs niet mogelijk.

U kunt bezwaar maken tegen de heffing in box 3 en de hoge, op ficties gebaseerde belastingheffing. Om uw gelijk te krijgen is een uitspraak van de belastingrechter nodig. U kunt aanhaken bij te voeren procedures, waarbij o.a. de Bond voor Belastingbetalers betrokken is. Deze kwestie is namelijk in de Staatscourant van 13 juli 2018 als “massaal bezwaar” aangemerkt. Om daarin mee te liften is het wel noodzakelijk dat u (individueel) bezwaar maakt bij de Belastingdienst. Dat kunt u doen binnen 6 weken na de dagtekening van de door de Belastingdienst opgelegde aanslag inkomstenbelasting. U loopt, anders dan voorheen, over het jaar 2017 niet automatisch mee in de massaal-bezwaar-procedure.

Gezien het “massale” wordt in die procedures niet het argument behandeld dat de heffing van box 3 in uw individuele geval excessief is, zodat geen redelijk rendement resteert (“fair balance”). Voor de beoordeling daarvan is er de normale route van bezwaar en beroep (die langer zal duren en aanzielijk meer zal kosten).