Medische vrijstelling BTW ruimer toegepast

Inleiding


Met ingang van 2013 is de medische vrijstelling voor de omzetbelasting (BTW) gewijzigd. Vanaf dat moment is de vrijstelling, althans volgens de wet, slechts van toepassing op medische behandelingen die door een BIG-geregistreerde worden verricht en binnen diens BIG-opleiding vallen. Dit betekende dat een groot aantal medische beroepers - niet-BIG, "alternatieve geneeswijzen" - buiten de vrijstelling zou vallen, bijvoorbeeld: acupuncturisten, chiropractoren, paranormaal therapeuten, kindertherapeuten. Het gevolg was dat deze beroepsbeoefenaren btw in rekening moesten gaan brengen. Dat zorgt op dit moment voor een 21% hogere behandelprijs, nadeel ten opzichte van BIG-ers en dus druk op inkomen.


Beperkte reikwijdte houdbaar?


Vanaf het begin is er twijfel geweest over de vraag of de beperking van de medische vrijstelling houdbaar is. De medische vrijstelling volgens de Europese BTW-Richtlijn, waar de Nederlandse omzetbelasting op gebaseerd is en mee in overeenstemming moet zijn, lijkt immers ruimer te zijn. In 2006 heeft de Europese rechter in de zaak over de Nederlandse fysiotherapeut Solleveld over stoorveldtherapie geoordeeld en besliste dat de btw-vrijstelling van toepassing was. Het Hof oordeelde dat de medische vrijstelling van toepassing is op geneeskundige verzorging van de mens door een behandelaar die gezien de gevolgde opleiding een voldoende kwaliteitsniveau heeft.


Recente rechtspraak medische vrijstelling


Op 27 maart 2015 heeft onze hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, onder verwijzing naar de zaak Solleveld, geoordeeld dat de diensten van een paranormaal therapeut (=niet-BIG) onder de btw-vrijstelling vallen. Ook in de zaak Rechtbank Zeeland van 29 mei 2015 over een chiropractor (ondersteund door beroepsvereniging NCA) oordeelde de rechter, met wederom dezelfde overwegingen, dat de medische btw-vrijstelling van toepassing is. Chiropraxie (=niet-BIG) concurreert met het wel onder de wettelijke vrijstelling vallende fysiotherapie (=BIG) en de chiropractor in kwestie had aangetoond op voldoende niveau te zijn opgeleid.


Belastingdienst eindelijk overstag


Op 2 september 2015 heeft de Belastingdienst door middel van een nieuwsbericht op haar website laten weten - nu dan ook eindelijk - van mening te zijn dat chiropraxie onder de medische btw-vrijstelling kan vallen! De Belastingdienst meldt tevens in overleg te zijn met andere beroepsverenigingen over de toepassing van de btw-vrijstelling.

In januari 2016 werd bekend dat de Belastingdienst de medische vrijstelling ook erkent voor osteopaten die zijn aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en zijn ingeschreven in het NRO- of het NOF-register.

 

Samenvattend


De medische vrijstelling van omzetbelasting kent een ruimere toepassing dan de huidige wettekst doet vermoeden. Daar is inmiddels ook de Belastingdienst het mee eens. We juichen deze ontwikkeling toe en hopen dat ook voor andere medische 'alternatieve' geneeswijzen die niet binnen de Wet BIG vallen spoedig duidelijkheid ontstaat over de toepassing van de vrijstelling. Daarmee komt eindelijk een einde aan de onzekerheid en kan de Belastingdienst de vele bezwaarschriften op dit punt (ook door ons kantoor ingediend!) afhandelen.


We houden u op de hoogte.

 

Hulp nodig? Neem dan contact op!