Meer beleggingsrendement door fiscaal slimme keuze beleggingsfondsen

07.06.18

Als u een deel van uw vermogen belegt in beleggingsfondsen/indextrackers, kan de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting van invloed zijn op uw rendement. 

Het kabinet is voornemens de dividendbelasting af te schaffen per 2020. Vreemd genoeg leidt dat tot (fiscaal) nadeel bij beleggen in beleggingsfondsen met een vestigingsplaats in Nederland. Bij belegging middels in Nederlands gevestigde beleggingsfondsen zal dan een stukje van uw rendement weglekken. Ook in het buitenland gevestigde fondsen kennen (nu al) in meer of mindere mate een dergelijke “dividendlekkage”. Dit verschilt per land. Landen waar veel beleggingsfondsen/indextrackers gevestigd zijn, zijn: Luxemburg, Ierland, V.S.

Is binnen uw beleggingsportefeuille sprake van - onnodige - dividendlekkage? Wijzigt dit bij afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting? Kunt u door bepaalde keuzes, passend binnen uw beleggingsplan en risicoprofiel, uw rendement verbeteren? Laat dit beoordelen!


Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit onderwerp. Wij helpen u graag.