Mogelijk voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden

23.01.18

Als uw samenwerkingsverband (maatschap, VOF, man/vrouw-firma, CV) de afgelopen jaren investeerde in bedrijfsmiddelen, dan had u in uw aangifte inkomstenbelasting waarschijnlijk recht op een aftrek (de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ofwel “KIA”). Door een beslissing van het gerechtshof in Den Bosch heeft u mogelijk alsnog recht op een hogere aftrek. Dit voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro's. 

 

Ga daarom na of u recht heeft op een hogere aftrek op basis van de KIA. Dit is waarschijnlijk het geval als de totale (buitenvennootschappelijke) investeringen van uw samenwerkingsverband in een jaar tussen ongeveer € 55.000 en € 313.000 bedroegen. Heeft u recht op een hogere aftrek KIA? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de berekening van de KIA te herzien conform de beslissing van het gerechtshof. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst niet aan het verzoek tegemoet komt voordat de Hoge Raad een oordeel heeft uitgesproken. Dit duurt waarschijnlijk nog 1 tot 2 jaar. Bovendien geldt de eventuele vermindering alleen voor belastingaanslagen die nog niet definitief vaststaan. 

 

Hulp nodig om uw situatie te beoordelen? Neemt u dan contact op.