Vaste kostenvergoeding? Vergeet het kostenonderzoek niet!

27.10.18

Verstrekt u een maandelijks vaste kostenvergoeding aan uw medewerkers? En wilt u dat deze niet te koste van de vrije ruimte van de WKR (“werkkostenregeling”) gaan? Check dan of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. 

Het uitgangspunt is dat kostenvergoedingen gelden als belastbaar “loon” voor uw werknemers. Als u de vergoede kosten aanwijst als eindheffingsloon, kunnen de kosten onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden vergoed. Kostenvergoedingen kunnen namelijk vallen binnen de vrije ruimte van de WKR.

Kostenvergoedingen die ‘gericht zijn vrijgesteld’ kunnen worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. De vrije ruimte blijft dan beschikbaar voor andere (niet gericht vrijgestelde) vergoedingen/verstrekkingen. Voor een gerichte vrijstelling is het echter wel nodig dat een vantevoren een kostenonderzoek wordt uitgevoerd. Een niet of onvoldoende onderbouwde onkostenvergoeding kan leiden tot hoge naheffingsaanslagen loonheffing!

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.