Voorkom hoge heffing box 3 met (be)spaar-bv!

27.09.19

Bezit u vermogen dat belast wordt in box 3 van het aangiftebiljet inkomstenbelasting? Dan betaalt u mogelijk veel belasting over uw kapitaal, vooral over laag-renderend vermogen zoals spaargeld, obligaties en geldleningen. De belastingheffing in box 3 is immers gebaseerd op een verondersteld - "forfaitair" - rendement. Dat fictieve rendement ligt vaak aanzienlijk hoger dan het werkelijk behaalde rendement. Dit is mogelijk te vermijden door het vermogen voor het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de "spaar-bv" of eigenlijk “bespaar-bv”! Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van uw vermogen in een open fonds voor gemene rekening.
 

Wij kunnen voor u berekenen of het voordeel heeft om (een deel van) uw vermogen in een B.V. of fonds voor gemene rekening onder te brengen en wat in uw situatie past. Bij deze afweging speelt ook het voorstel voor wijziging van box 3 per 2022 een rol, ook al lijkt dat nu nog ver weg!
 

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag!