Wel of geen VAR aanvragen t.b.v. 2016?

06.11.15

De wetgeving rond de VAR zal lopende 2016 wijzigen. De (veronderstelde) zekerheid omtrent de arbeidsrelatie zal worden gebaseerd op door de Belastingdienst beoordeelde model-overeenkomsten. In afwachting van de inwerkingtreding van dit nieuwe systeem blijft de oude vertrouwde Verklaring Arbeids Relatie (VAR) geldig. Wat kunt u doen om 2016 te beginnen met een geldige VAR? De Belastingdienst geeft het antwoord door middel van de online VAR-tool.

 

Update 26 januari 2016: per 1 mei 2016 zal de VAR verdwijnen en plaatsmaken voor het systeem van goedgekeurde model-overeenkomsten. Dit lijkt althans uit het overleg in de Eerste Kamer te zullen opleveren. Het nieuwe systeem - Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) - beoogt schijnzelfstandigheid beter tegen te gaan dan de VAR.