Wijziging tarief BTW (omzetbelasting) per 1 oktober 2012

Wijziging tarief BTW (omzetbelasting)

Het Lenteakkoord (ook wel Kunduz-akkoord genoemd) bracht ons een wijziging van het BTW-tarief. Met ingang van 1 oktober 2012 bedraagt het ‘algemene’ BTW-tarief niet langer 19%, maar 21%. In het navolgende wordt op hoofdlijnen uiteen gezet hoe u daar als ondernemer mee om moet gaan en komen enkele aandachtspunten aan de orde.

 

Hoofdregels

De hoofdregels zijn als volgt:

 • Een levering van goederen of een dienst die wordt verricht vóór 1 oktober 2012* valt onder het tarief van 19% BTW (ongeacht of u deze pas op een later moment verstuurt).
 • Een levering van goederen of een dienst die wordt verricht op of na 1 oktober 2012* valt onder het tarief van 21% BTW. U mag vóór 1 oktober al factureren met 21% voor een op af na 1 oktober te verrichten levering/dienst (en vermelden bij vraag 1c van het aangiftebiljet omzetbelasting)!
 • Indien u vóór 1 oktober 2012 een factuur heeft gestuurd met 19%, maar de levering of dienst wordt  (geheel of gedeeltelijk) op of na 1 oktober verricht, dan is in zoverre het 21%-tarief van toepassing. U bent wettelijk dan gerechtigd het aanvullend verschuldigde BTW-bedrag aan uw klant in rekening te brengen.

 

*Het tijdstip waarop voor BTW-doeleinden een 'levering' plaatsvindt, is het moment waarop de goederen daadwerkelijk aan de koper worden overgedragen. Een 'dienst' wordt voor BTW-doeleinden doorgaans 'verricht' op het moment dat deze is voltooid (uitzondering: diensten die 'doorlopend' worden verricht, zie de voorbeelden hierna).

 

Voorbeelden

 • Een hovenier legt een nieuwe tuin aan op 28 en 29 september en 1 oktober 2012. De datum van afronding bepaalt hier het BTW-tarief: hij moet 21% BTW berekenen.
 • Een administratiekantoor stuurt eind oktober 2012 een factuur voor diensten die zijn verricht in september en oktober 2012. Op het factuurbedrag dat ziet op de diensten die zijn verricht in september drukt 19% BTW en op de diensten verricht in oktober drukt 21% BTW. Dit is een voorbeeld van een 'doorlopende' dienst.
 • Een onderhoudsbeurt wordt in november 2012 uitgevoerd. Dit onderhoud maakt onderdeel uit van een jaarabonnement dat in januari 2012 is gefactureerd (met 19% BTW). Op de onderhoudsbeurt drukt 21% BTW. Het onderhoudsbedrijf draagt aanvullende 2% af en brengt dit in rekening bij de klant. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als onderdeel van de factuur van januari 2013 (N.B.: vermeldt dan duidelijk dat het om na-gefactureerde BTW 2012 gaat en draag deze BTW wel over het correcte tijdvak in 2012 af!).
 • Een particulier koopt een bankstel in augustus 2012 en betaalt direct (inclusief 19% BTW). Het bankstel wordt in oktober 2012 geleverd. Het tarief van 21% is verschuldigd (de verkoper zal alsnog 21% BTW berekenen en dus aanvullend 2% factureren).  
   

Tips

 • Indien u gerechtigd bent om 2% BTW ‘bij’ te factureren is het denkbaar dat u daar uit commercieel oogpunt naar uw klant van afziet of dat u concludeert dat het u gezien de administratieve rompslomp meer kost dan het oplevert. U kunt dan besluiten het verschil voor eigen rekening te nemen (N.B.: u draagt dan uiteraard wel het correcte BTW-bedrag af aan de Belastingdienst).
 • Pas uw factuur-model / facturatiesoftware / administratiesoftware aan. Het kan zijn dat u op één factuur zowel het tarief van 19% als van 21% moet toepassen. Hetzelfde geldt voor facturen die u van uw leveranciers ontvangt!
 • Voor ondernemers die de BTW niet kunnen verrekenen en voor particulieren geldt deze als kostprijsverhogend. Zij zullen het op prijs stellen als u de levering/dienst nog vóór 1 oktober 2012 heeft verricht.
 • Voor nieuwbouwwoningen geldt een overgangsregeling. Bij koop/aanneemovereenkomsten van vóór 28 april 2012, waarbij de koopsom in termijnen vervalt, is op de termijnen tot 1 oktober 2013 het 19%-tarief van toepassing. Deze overgangsregeling is in bepaalde situaties ook van toepassing op verbouwingen (zoals plaatsen keuken of badkamer, serre dakkapel).
 • Voor o.a. ‘meerwerk’ (bij koop/aannemingsovereenkomsten), ondernemers die de marge-regeling (‘globalisatieregeling’) toepassen, kunnen bijzondere regels van toepassing zijn (niet behandeld in dit artikel).
   

Tot besluit

Al met al brengt het politieke besluit om vanaf 1 oktober 2012 de staatskas te spekken door middel van hogere BTW veel rompslomp met zich mee! Met het lezen van dit artikel bent u daarop voorbereid!
 

Indien u vragen heeft over de toepassing van het BTW-tarief in uw geval, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Rosier Bijl van Kan, telefonisch op (015) 2136746 of door middel van ons contactformulier. RBvK, september 2012