Zonnepanelen op het dak? BTW-aangifte doen!

28.06.13

De Oostenrijker Fuchs wilde de BTW (omzetbelasting) terugvragen op de aanschafkosten van de op zijn dak geïnstalleerde zonnepanelen. Hij wekt daarmee energie op die hij zelf gebruikt en voor het meerdere - tegen vergoeding in de vorm van korting op zijn energierekening- teruglevert aan het openbare electriciteitsnetwerk. De zelf geproduceerde energie is echter nooit voldoende voor zijn totale electriciteitsverbruik. De Oostenrijkse Belastingdienst weigerde het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-btw te honoreren. Fuchs liet het er niet bij zitten.

 

Op 20 juni 2013 heeft de Europese rechter geoordeeld dat de heer Fuchs kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting, omdat hij tegen vergoeding elektriciteit levert. Hij had dus wel degelijk recht op teruggave van de BTW die hij betaalde bij koop en installatie van de zonnepanelen.

 

De Oostenrijkse BTW-wetgeving is net als de Nederlandse gebaseerd op de Europese BTW-richtlijn. De uitspraak heeft daarom ook gevolgen voor de circa 100.000 Nederlandse bezitters van zonnepanelen die 'terugleveren' aan het electriciteitsnet! Zij zullen BTW verschuldigd zijn in verband met de geleverde energie en (in bepaalde gevallen) over het eigen gebruik daarvan, maar kunnen de BTW op kosten - bijvoorbeeld de aanschafkosten - in verband met de energieleveringen wellicht (geheel of gedeeltelijk) terugvragen bij de Belastingdienst! Het terugvragen van BTW op de aanschafkosten kan helaas niet onbeperkt terug in de tijd en is aan gedetailleerde regels gebonden (waarbij het bijvoorbeeld kan afhangen hoe de panelen op het dak bevestigd zijn ...). Vele zonneplaneel-eigenaren zullen zich derhalve bij de Belastingdienst moeten aanmelden als BTW-ondernemer.

 

Btw-afdracht over de teruggeleverde btw zal in de praktijk lang niet altijd nodig zijn. In veel gevallen zal een beroep kunnen worden gedaan op de 'kleine-ondernemersregeling' (k.o.-regeling)! Op basis van deze regeling kan zelfs ontheffing worden gevraagd voor het in rekening brengen van BTW en van het doen van aangifte omzetbelasting. Om wel de lusten (BTW-aftrek), maar niet de lasten (BTW-afdracht) te hebben is enige planning noodzakelijk!

 

Daags na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft het CDA Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van het Ministerie van Financien. Men is van mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat Nederland in een klap 100.000 BTW-ondernemers rijker is.... Ik verwacht een reactie, waarin tevens de visie van de staatssecretaris over btw-ondernemerschap voor zonnepaneeleigenaren uiteen wordt gezet. Wordt vervolg dus!

Update 25 juli 2013: In afwachting van de standpuntbepaling door het Ministerie van Financiën geeft de Belastingdienst op dit moment (nog) geen BTW-nummers af aan 'particuliere' zonnepaneeleigenaren.


Update 30 september 2013: zie BTW-ondernemerschap exploitatie zonnepanelen.

Hulp nodig bij de aanmelding als btw-ondernemer bij de Belastingdienst of het doen van aangifte omzetbelasting (btw)? Neemt u dan contact op met Jon Hulst.