Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Rosier Bijl van Kan zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals opgesteld door onze beroepsorganisatie “Register Belastingadviseurs” (RB). De huidige Algemene Voorwaarden zijn op 10 juli 2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 159/2018 en zijn van toepassing op de dienstverlening van ons kantoor met ingang van 1 oktober 2018. De volledige algemene voorwaarden kunt via de link downloaden.