Checklist omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting per maand / kwartaal

 • Sluit op basis van de verwerkte administratie de cumulatieve BTW-gegevens aan in Primaccount (kolom uiterst links). Primaccount genereert vervolgens de aangifte omzetbelasting van de actuele periode.
 • Voldoen de facturen (uitgaande, maar ook inkomende) aan de factuureisen?
 • Wordt het correcte BTW-tarief toegepast? N.B. Samengestelde prestaties, vrijstellingen, buitenlandse afnemers, verleggingsregeling.
 • Is sprake van verlegging naar onze klant, bijv. aankopen / diensten uit buitenland (Google) (dan: als belast aangeven en zo mogelijk de BTW als voorbelasting in aanmerking nemen)?
 • O.-regelingvan toepassing?
 • Is de BTW-voorbelasting volledig verrekenbaar (of is sprake van – deels – vrijgestelde prestaties,horeca-uitgaven)?
 • Opgaaf ICP nodig (EU-afnemers)?
 • Wat moet waar in de aangifte omzetbelasting?

 

Aangifte omzetbelasting laatste periode van het boekjaar

 • Boek het privegebruik auto / telefoon / goederen e.d. in de administratie.
 • Privegebruik auto(1,5% / 2,7%?):
  -Journaalpost auto IB-ondernemer:
  0611: Bijtelling privégebruik (25%/20%/14%/7%/4% cat.waarde)
  A\ 4361: Bijtelling privégebruik (25%/20%/14%/7%/4% cat.waarde)
  -Journaalpost privegebruik auto DGA en werknemers:
  4360: BTW privégebruik auto (2,7%/1,5% cat.waarde)
  A\4360*+BTW-code 8 (accountview): BTW privégebruik auto (2,7%/1,5% cat.waarde)
  *bij de laatste boeking met CTRL+F6 BTW-bedrag invullen bij de laatste regel.
  Vermeld de berekening van de BTW-correctie i.v.m. privé-gebruik s.v.p. op de boekingsregel (bijv. “2,7% x € 35.000 = € 945)!
 • Aftrekbeperking BUA(Besluit Uitsluiting Aftrek) personeelsvoorzieningen/giften/relatiegeschenken beoordelen.
 • Is sprake van herzieningvan eerder afgetrokken BTW?
  Roerende zaken: jaar van aanschaf + 4 kalenderjaren;
  Onroerende zaken: jaar van aanschaf + 9 kalenderjaren.
 • Leegboeken BTW-rekeningen naar 1995 voor YOB-klanten die overzichten / dashboard gebruiken (voordat nieuwe boekjaar wordt geopend) + afronding op hele euro’s.
 • Denk aan het tijdig terugvragen van BTW uit andere EU-landen. Deadline: 1 oktober van het volgende jaar (bijv. Belgische BTW over 2015 terugvragen voor 1 oktober 2016). N.B. Je moet er eerst een code voor aanvragen (houd daar rekening mee in het zicht van de deadline!)!

 

Omzetbelasting in jaarrekening / suppletie

 • Leegboeken BTW-rekeningen naar 1995 + afronding op hele euro’s.
 • Verwerk de omzetbelasting over het gehele boekjaar in de herrekening omzetbelasting in Infine.
 • Sluit in Primaccount de suppletie aan op de administratie / jaarrekening. Doe een totaaloverzicht (alle periodes) uit Primaccount in Doos B.
 • Stel de suppletie op (in Primaccount en in Infine). Saphira vult het suppletie-formulier in en verzendt deze tegelijk met de definitieve jaarrekening.
 • Specificeer de balanspost omzetbelasting in de winstaangifte / aangifte vennootschapsbelasting.
 • Denk aan het tijdig terugvragen van BTW uit andere EU-landen. Deadline: 1 oktober van het volgende jaar (bijv. Belgische BTW over 2015 terugvragen voor 1 oktober 2016). N.B. Je moet er eerst een code voor aanvragen (houd daar rekening mee in het zicht van de deadline!)!
 • Is sprake van oude BTW-schulden (bijv. suppleties voorgaande jaren) op de balans? Balansschulden BTW zijn aandachtspunt Belastingdienst!
 • Vraag bij Belastingdienst BTW terug m.b.t. oninbare debiteuren.