Voorkom belastingheffing over schulden boven € 500.000 aan uw B.V. in 2023

Op 1 januari 2023 treedt – volgens het wetsvoorstel – de “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in werking. Het doel van de wet is het lenen door DGA’s bij hun eigen B.V. te ontmoedigen. Dit gebeurt door bovenmatige schulden te belasten. Men ziet dit lenen als het uitstellen van belastingheffing (box 2).

Dit betekent dat de “excessieve leningen” die een DGA en zijn/haar partner op 31 december 2023 hebben bij een eigen B.V. worden belast met 26,9% inkomstenbelasting (box 2, aanmerkelijk belang). Als excessief geldt het deel van de leningen bij de eigen B.V. dat uitgaat boven € 500.000. Leningen in verband met de eigen woning zijn uitgezonderd. Het kan zijn dat leningen van kinderen van de DGA bij de eigen vennootschap ook bij de DGA als excessieve leningen meetellen. Het is daarom belangrijk alle leningen van DGA, partner en kinderen bij de eigen vennootschap(pen) op een rijtje te zetten.

Wij beoordelen graag of u op koers ligt om te worden geconfronteerd met de (ongewenste) fiscale gevolgen van deze wet. Als een fiscaal nadeel dreigt, dan zoeken wij in overleg met u naar de fiscaal optimale oplossing.