TOFA - coronahulp voor flexwerkers

Is uw inkomen achteruit gegaan door de coronacrisis? Maar komt u niet in aanmerking voor WW of bijstand/TOZO? Nu is er de "TOFA" voor flexwerkers.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor flexwerkers. Dit is een zeer gevarieerde groep en omvat onder meer uitzendkrachten, jongeren met bijbaan, oproepkrachten, en studenten met een flexibele arbeidsovereenkomst (oproep). Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet u als werknemer minimaal een inkomen van € 400 bruto in februari 2020 en van € 1 in maart 2020 hebben gehad en een maximaal inkomen van € 550 bruto in april 2020. Verder moet het verlies van loon  in april 2020 ten opzichte van februari 2020 minimaal 50% zijn. Daarnaast mag u geen aanspraak hebben op een andere inkomensvoorziening, zoals bijvoorbeeld bijstand. Bent u jonger dan 18 of al AOW-gerechtigd, dan geldt de TOFA niet.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bedraagt de tegemoetkoming € 550 bruto per maand, over de maanden maart, april en mei 2020. Dat is een vast bedrag voor iedereen die in aanmerking komt. De uitvoering van de TOFA gebeurt door het UWV. Aanvragen is mogelijk van 22 juni 2020 tot en met 26 juli 2020. Dus kom in actie!


Voorkom belastingheffing over leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen B.V.

Voorkom belastingheffing over schulden boven € 500.000 aan uw B.V. in 2023

Op 1 januari 2023 treedt – volgens het wetsvoorstel – de “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in werking. Het doel van de wet is het lenen door DGA’s bij hun eigen B.V. te ontmoedigen. Dit gebeurt door bovenmatige schulden te belasten. Men ziet dit lenen als het uitstellen van belastingheffing (box 2).

Dit betekent dat de “excessieve leningen” die een DGA en zijn/haar partner op 31 december 2023 hebben bij een eigen B.V. worden belast met 26,9% inkomstenbelasting (box 2, aanmerkelijk belang). Als excessief geldt het deel van de leningen bij de eigen B.V. dat uitgaat boven € 500.000. Leningen in verband met de eigen woning zijn uitgezonderd. Het kan zijn dat leningen van kinderen van de DGA bij de eigen vennootschap ook bij de DGA als excessieve leningen meetellen. Het is daarom belangrijk alle leningen van DGA, partner en kinderen bij de eigen vennootschap(pen) op een rijtje te zetten.

Wij beoordelen graag of u op koers ligt om te worden geconfronteerd met de (ongewenste) fiscale gevolgen van deze wet. Als een fiscaal nadeel dreigt, dan zoeken wij in overleg met u naar de fiscaal optimale oplossing.