TOFA – coronahulp voor flexwerkers

Is uw inkomen achteruit gegaan door de coronacrisis? Maar komt u niet in aanmerking voor WW of bijstand/TOZO? Nu is er de “TOFA” voor flexwerkers.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor flexwerkers. Dit is een zeer gevarieerde groep en omvat onder meer uitzendkrachten, jongeren met bijbaan, oproepkrachten, en studenten met een flexibele arbeidsovereenkomst (oproep). Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet u als werknemer minimaal een inkomen van € 400 bruto in februari 2020 en van € 1 in maart 2020 hebben gehad en een maximaal inkomen van € 550 bruto in april 2020. Verder moet het verlies van loon  in april 2020 ten opzichte van februari 2020 minimaal 50% zijn. Daarnaast mag u geen aanspraak hebben op een andere inkomensvoorziening, zoals bijvoorbeeld bijstand. Bent u jonger dan 18 of al AOW-gerechtigd, dan geldt de TOFA niet.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bedraagt de tegemoetkoming € 550 bruto per maand, over de maanden maart, april en mei 2020. Dat is een vast bedrag voor iedereen die in aanmerking komt. De uitvoering van de TOFA gebeurt door het UWV. Aanvragen is mogelijk van 22 juni 2020 tot en met 26 juli 2020. Dus kom in actie!