Nieuws (uit externe bronnen)

Minder gemeenten heffen hondenbelasting

TaxLive - 27 feb 2018 - 12:26
Steeds meer gemeenten schrappen de hondenbelasting. De verwachte opbrengst voor de gemeenten daalt van 61 miljoen in 2017 naar 58 miljoen euro in 2018, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kabinet stelt 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie

AccountantWeek - 26 feb 2018 - 16:54
Dit jaar komt er 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie. Het extra geld is bestemd voor versterking van de innovatiekracht van het midden- en kle

Dekker schrapt notariskosten huwelijkse voorwaarden

AccountantWeek - 26 feb 2018 - 11:32
Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, hoeven straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden.

Innovatiebox: Tarief vanaf januari 7% - bij gebroken boekjaar voordeel verdelen

Belastingdienst (ondernemers) - 26 feb 2018 - 10:00
Met ingang van 1 januari 2018 is het tarief over voordelen behaald met innovatieve activiteiten 7% (effectieve tarief). Tot en met 2017 was het 5%.

Belastingvoordeel lonkt voor miljoen ondernemers

AccountantWeek - 26 feb 2018 - 06:28
Bij de Hoge Raad loopt een procedure over de belastingaftrek van een lijfrente. Met name ondernemers sparen hun pensioen middels een lijfrente

'Problemen ict Belastingdienst duren nog jaren'

TaxLive - 25 feb 2018 - 21:39
Het duurt nog jaren voor de ict-problemen bij de Belastingdienst zijn opgelost. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. De problemen moeten volgens hem ,,niet onderschat'' worden.

Fiscus wil uniforme regels voor zeer rijken

TaxLive - 25 feb 2018 - 21:37
De Belastingdienst bekijkt of er eenduidige en strengere richtlijnen moeten komen voor zeer rijke Nederlanders. Dat meldt de Volkskrant op basis van documenten die de krant heeft gekregen door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Een speciale afdeling bij de fiscus, het Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP), blijkt aan te lopen tegen aangiftetrucs die specifiek zijn voor deze groep.

Herstel omissie innovatiebox: verhoging effectief tarief van 5 naar 7 procent

AccountantWeek - 23 feb 2018 - 11:29
Staatssecretaris Snel van Financin past per 1 maart 2018 het effectieve tarief van de innovatiebox van 7 procent ook toe op voordelen op immaterile activ

Gevolgen wijzigingen in fiscale eenheid

AccountantWeek - 23 feb 2018 - 10:42
Ondernemingen die gebruik maken van het fiscale eenheidregime, doen er goed aan zo snel mogelijk een analyse te maken van hun positie.

Wetsvoorstel spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid in tweede kwartaal 2018 naar Kamer

TaxLive - 22 feb 2018 - 13:02
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>In een reactie op het arrest van het Hof van Justitie EU van 22 februari 2018 (C-398/16 en C-399/16) meldt Staatssecretaris Snel van Financiën dat de reeds eerder aangekondigde spoedreparatiemaatregelen in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De spoedreparatiemaatregelen (V-N 2017/52.13) zullen ingaan met terugwerkende kracht tot en met woensdag 25 oktober 2017, 11.00 uur.

Nederland verliest zaak bij EU-hof over rente-aftrek dochterbedrijven

TaxLive - 22 feb 2018 - 12:29
Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden naar schatting zo'n 11.000 bedrijven geraakt.

Nederland verliest fiscale zaak bij EU-hof

AccountantWeek - 22 feb 2018 - 11:46
Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels.

Fiscus vangt bot bij naheffing zwartspaarder

TaxLive - 21 feb 2018 - 11:33
De erfgenamen van een vermeende zwartspaarder hoeven de aanslagen die de Belastingdienst hen oplegde, niet te betalen. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat het bewijsmateriaal dat de fiscus in deze procedure aanvoerde, niet mag worden gebruikt. Het hof vernietigt de opgelegde naheffingen.

Duizenden bedrijven moeten mogelijk meer winstbelasting betalen

AccountantWeek - 21 feb 2018 - 09:56
Het Europees Hof van Justitie doet donderdag hoogstwaarschijnlijk een uitspraak die als consequentie zal hebben dat duizenden Nederlandse bedrijven meer wi

De nieuwe ZZP-wet treedt in 2020 in

AccountantWeek - 21 feb 2018 - 09:00
Er komt een nieuwe ZZP-wet, een vervanger voor de Wet DBA. Dat heeft Minister Koolmees aangegeven tijdens het beantwoorden van Kamervragen over de onzekerh

Tijdpad inwerkingtreding nieuwe wetgeving Wet DBA per 1 januari 2020 zeer ambitieus

TaxLive - 20 feb 2018 - 10:13
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid acht een eerdere inwerkingtreding dan per 1 januari 2020 van de nieuwe wetgeving op het gebied van beoordeling arbeidsrelaties niet haalbaar. Hij herhaalt dat het in zijn eerdere brief (V-N 2018/10.13) genoemde tijdpad zeer ambitieus is. Dat doet hij in antwoord op Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) over de nieuwe zzp-wet.

Herziening van de rulingpraktijk

TaxLive - 19 feb 2018 - 15:10
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Staatssecretaris Snel van Financiën wil de rulingpraktijk herzien. Hij wil dat de nieuwe vormgeving van de rulingpraktijk per 1 januari 2019 staat. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoek naar rulings met een internationaal karakter.

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom: handige rekenhulp voor ondernemers

RVO.nl - 19 feb 2018 - 09:43

Wat kost het om een octrooi aan te vragen? En wat zijn de kosten om een merk of model te registreren?

Arbeidsdeelname nog niet op niveau 2008

AccountantWeek - 19 feb 2018 - 06:20
In heel Nederland had vorig jaar 66,7 procent van de mensen tussen 15 en 75 jaar een baan. De arbeidsdeelname in Nederland was daarmee nog niet op het nive

Minimum- en maximum uurtarief voor zelfstandigen goed idee

AccountantWeek - 16 feb 2018 - 09:15
Het kabinet moet snel met duidelijkheid komen over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, stelt de Bovib.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)