Nieuws (uit externe bronnen)

Pensioenverevening blijkt belaste verrekening

TaxLive - 31 jan 2018 - 09:49
In het echtscheidingsconvenant wijken man en vrouw af van de standaardmethode van de Wet VPS. In ruil voor een kleiner aandeel ontvangt de vrouw een compensatie. Volgens het hof is er feitelijk sprake van pensioenverrekening en behoort de compensatie tot het inkomen van de vrouw.

Btw-vrijstelling voor medische diensten niet van toepassing op diensten zorggroep

TaxLive - 31 jan 2018 - 08:28
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de Zorggroep geen recht heeft op toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten. Voor de diensten van de Zorggroep geldt dat er geen sprake is van een dienst waarvoor de vrijstelling geldt.

'Belastingdienstmedewerkers' lichten ondernemers op

TaxLive - 30 jan 2018 - 12:24
Op 30 januari is de FIOD gestart met een reeks aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst.

Meer fondsen mogen pensioen verhogen dankzij verbetering dekkingsgraad

Nu - geld - 30 jan 2018 - 10:38
Meer ouderen kunnen dit jaar mogelijk een bescheiden verhoging van hun pensioen tegemoet zien. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het aantal fondsen dat gedeeltelijk mag indexeren in 2017 gestegen. 

Burgers onvoldoende beschermd tegen computerbesluiten overheid

TaxLive - 30 jan 2018 - 10:05
De overheid gebruikt computers voor het nemen van besluiten. Vaak gaat het daarbij om geld, zoals het verlenen van kinderbijslag, de AOW, toeslagen, het opleggen van motorrijtuigenbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. Maar hoe die besluiten precies genomen worden, is niet duidelijk. Bovendien leunen overheden ook op elkaars computerbesluiten. De burger is daardoor onvoldoende juridisch beschermd, blijkt uit promotie-onderzoek van Marlies van Eck.

Europa wil witwassen via Bitcoin tegengaan

AccountantWeek - 29 jan 2018 - 21:24
Instellingen die cryptovaluta zoals bitcoins omzetten in bijvoorbeeld euro's en dollars moeten in de toekomst kunnen garanderen dat bij de transactie geen

ZZP Nederland wijst opvolger DBA af

AccountantWeek - 29 jan 2018 - 05:00
De Kick-Off over zzp zaken in het regeerakkoord, die op 24 januari is georganiseerd door de bewindslieden Koolmees, Keijzer en Snel gaf weinig zicht op sne

Box 3-heffing over 2014 in strijd met Europees recht, maar (nog) geen herstel

AccountantWeek - 26 jan 2018 - 09:55
De vermogensbelasting in box 3 heeft in 2014 inbreuk gemaakt op het Europese eigendomsrecht.

Gebruikelijk loon medisch specialisten voor 2018 vastgesteld

TaxLive - 25 jan 2018 - 13:10
De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 vastgesteld.

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2018 25%

TaxLive - 25 jan 2018 - 13:08
Sinds 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan dit jaar ervoor kiezen om het pensioen af te kopen met een korting van 25%.

Hans Biesheuvel: Onduidelijkheid omtrent Wet DBA kost bakken geld

AccountantWeek - 25 jan 2018 - 09:18
De onrust onder opdrachtgevers en zzpers over de Wet DBA blijft groot, ook nu het kabinet in het regeerakkoord plannen presenteerde ter vervanging van de

Minister wijkt niet voor kritiek op zzp-plan

AccountantWeek - 25 jan 2018 - 06:51
Ondanks kritiek uit het veld wil minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) niet morrelen aan het plan om voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) een o

Bouw-zzp'er ziet opvolger Wet DBA niet zitten

TaxLive - 24 jan 2018 - 12:13
Zelfstandigen Bouw ziet niets in de plannen van het kabinet om de Wet DBA te vervangen door een opdrachtgeversverklaring. De belangenvereniging van zzp'ers in de bouwsector vindt dat dat niets oplost en alleen maar zorgt voor meer administratieve lasten.

Kabinet begint overleg met zelfstandigen over problemen dienstbetrekking

TaxLive - 24 jan 2018 - 11:47
Het kabinet gaat op zoek naar een oplossing voor de problemen van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Woensdag is het eerste overleg tussen zzp'ers en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Ook vakbonden en werkgevers schuiven aan.

Dringend opvolging nodig van Wet DBA

AccountantWeek - 24 jan 2018 - 09:27
Het kabinet begint vandaag aan het overleg met zzp'ers over een oplossing voor hun problemen met de regels voor zzp'ers.

In februari meer duidelijk over uitwerking regeerakkoord

TaxLive - 23 jan 2018 - 15:26
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Minister Hoekstra van Financiën heeft een planningsbrief voor 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij per maand aan welke stukken de Kamer in 2018 kan verwachten.

KIA bij samenwerkingsverbanden mogelijk te laag berekend in aangifteprogramma's

TaxLive - 23 jan 2018 - 13:49
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor samenwerkingsverbanden valt volgens een berekening van het hof in veel gevallen hoger uit dan de berekening van aangifteprogramma's en van de Belastingdienst.

Pijnlijke financiële gevolgen bij echtscheiding door uitruil met pensioenrechten

TaxLive - 23 jan 2018 - 08:58
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Den Bosch oordeelt over de fiscale gevolgen van de afwikkeling van de boedel in het kader van de echtscheiding tussen X en Y. X is overgegaan tot pensioenverrekening en dit leidt tot een te belasten periodieke uitkering bij X. Het hof handhaaft de navorderingsaanslag.

Verlaagd btw-tarief niet van toepassing op parkeren bij attractiepark

TaxLive - 22 jan 2018 - 10:52
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het parkeren bij het park een zelfstandige hoofdprestatie is, zodat het verlaagde btw-tarief niet kan worden toegepast. Gelegenheid tot parkeren is voor de modale bezoeker namelijk een doel op zich is.

Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan

Belastingdienst-in-Beeld - 22 jan 2018 - 10:51

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hardnekkig hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn, en eerder hebben geweigerd hierover gegevens aan de Belastingdienst over te dragen, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen. 

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd en daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst in het verleden ernstig hebben misleid. Zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als ook tijdens procedures en rechtszaken die eerder werden gevoerd.

Op basis van de ontvangen contra informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat er aanslagen en of boetes worden opgelegd of dat procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd. Lopende procedures zullen daardoor, in het voordeel van de Belastingdienst, afgerond kunnen worden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij één van de opties.

Door de volharding van de Belastingdienst blijkt nu dat:

  • Toch bewijs boven tafel komt waardoor belastingplichtigen alsnog aanslagen moeten betalen;
  • Belastingplichtigen jarenlang onnodig procedures hebben gevoerd en er nu alsnog bewijs komt dat zij banktegoeden in Luxemburg hebben (gehad) en de Belastingdienst hebben misleid;
  • Door de internationale samenwerking komt steeds meer informatie boven water. Het buiten beeld blijven, ontkennen en weigeren heeft daardoor geen zin. Het levert belastingplichtigen alleen maar nadelen op.

Het project KB Lux van de Belastingdienst is in 2002 gestart. Dit project heeft tot nu toe ongeveer € 239 miljoen opgeleverd en betreft circa 5.500 belastingplichtigen.

Vermogensbelasting

In Nederland betaal je belasting over je vermogen, zowel over je vermogen in Nederland als in het buitenland. Dit geldt voor alle Nederlandse belastingplichtigen. Veruit de meeste belastingplichten geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig en daardoor loopt de Nederlandse samenleving jaarlijks inkomsten mis die bestemd waren voor maatschappelijke voorzieningen. De Belastingdienst ziet er daarom op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

Gegevensuitwisseling

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Zie ook

The post Belastingdienst pakt ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening aan appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)