Nieuws (uit externe bronnen)

Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter

Nibud - 22 jan 2018 - 10:00
Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter Persbericht | 22...

Woonboerderij belastingadviseur is verplicht privévermogen

TaxLive - 22 jan 2018 - 08:57
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden behoort de woonboerderij van belastingadviseur X tot zijn verplichte privévermogen. De woonboerderij wordt niet voor meer dan 10% zakelijk ten behoeve van de onderneming van X gebruikt.

Sectorindeling samengestelde onderneming hangt af van verdeling premieplichtig loon

TaxLive - 22 jan 2018 - 08:33
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Volgens A-G Wattel wordt een samengestelde onderneming zoals die van X bv ingedeeld in de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor zij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt.

Valse e-mail ‘Belastingdienst’ over achterstand

Fraudehelpdesk - 19 jan 2018 - 16:00

Er gaat een valse e-mail rond waarin de afzenders doen alsof ze van de Belastingdienst zijn.

Het bericht lijkt verstuurd te zijn door ‘MijnOverheid’. Zogenaamd is een betalingsachterstand ontstaan en dient de ontvanger € 98,02 te betalen. Doe dit niet, de e-mail is vals.

Bekijk een voorbeeld van de e-mail (Klik voor en grotere weergave):

Niet goed weergegeven? Klik hier voor de volledige afbeelding

Advies
Betaal dit openstaande bedrag niet. De mail is vals en het geld verdwijnt in de zakken van oplichters.

The post Valse e-mail ‘Belastingdienst’ over achterstand appeared first on Fraudehelpdesk.

Afzien van zekerheden maakt lening niet onzakelijk

TaxLive - 19 jan 2018 - 12:26
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X met het verstrekken van de lening een risico heeft aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. B bv was ten tijde van het verstrekken van de lening solvabel en had zekerheden kunnen stellen.

Stel handhaving nieuwe privacywet jaar uit

AccountantWeek - 19 jan 2018 - 08:08
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten

RB keurt aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid af

TaxLive - 18 jan 2018 - 11:21
Het Register Belastingadviseurs (RB) laat in een uitgebreide brief weten de aangekondigde spoedmaatregelen inzake de fiscale eenheid af te keuren. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB: "Aanleiding voor de spoedmaatregelen zijn de conclusies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EU. Nederland is niet gerust op een goede afloop van de procedures en heeft daarom, voor het geval dat deze worden verloren, nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht aangekondigd. Dat zorgt helaas voor veel onduidelijkheid bij zowel mkb-ondernemingen als bij het grootbedrijf. Voor belastingplichtigen wordt het zo onmogelijk om hun fiscale positie te bepalen."

Brussel stelt meerdere lage btw-tarieven voor

TaxLive - 18 jan 2018 - 11:14
De Europese Commissie wil de lidstaten meer vrijheid geven om meer lage btw-tarieven voor goederen en diensten in te voeren.

Ook hof in Amsterdam laat spaartaks ongemoeid

AccountantWeek - 17 jan 2018 - 09:40
Ook het gerechtshof in Amsterdam komt niet aan de zogeheten spaartaks. Dinsdag werd in een beroepszaak een eerdere uitspraak van de rechter bevestigd.

Bitcoins behoren gewoon tot box 3-vermogen

AccountantWeek - 15 jan 2018 - 10:45
De waarde van bitcoins en andere virtuele valuta moet in ons land worden aangegeven in box 3 van de inkomstenbelasting (IB).

Nibud: Koopkracht blijft nagenoeg gelijk in 2018

Nibud - 11 jan 2018 - 14:00
Met name koopkrachtdalingen bij AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen.

Top 5 wijzigingen voor de werkgever

AccountantWeek - 11 jan 2018 - 12:55
Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor werkgevers weer het nodige. SRA zet de vijf belangrijkste op een rij.

Belastingdienst reageert trager op aanvragen

AccountantWeek - 11 jan 2018 - 12:34
Een nieuwe ondernemer die zich aanmeldt bij de fiscus krijgt normaliter binnen vijf werkdagen een brief met btw-nummer. In januari en februari duurt dat la

Crisisheffing niet in strijd met wettelijke bepalingen Wet LB 1964

TaxLive - 09 jan 2018 - 14:32
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>Onder verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad van 29 januari 2016, oordeelt Rechtbank Noord-Holland dat de crisisheffing niet in strijd is met de wettelijke bepalingen van de Wet LB 1964. Ook is er geen strijd met de internationale verdragen.

Consumentenprijzen hoger in 2017

AccountantWeek - 09 jan 2018 - 09:36
De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, maakt het CBS bekend.

Aangiftes zwart geld België op recordhoogte in 2017

Nu - geld - 09 jan 2018 - 09:20
In België is vorig jaar voor 590 miljoen euro aan zwart geld bij de belasting aangegeven. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2016.

Zes tips bij een echtscheiding

Telegraaf - geld - 08 jan 2018 - 12:04

Nu de feestdagen achter de rug zijn, en ook de kerstvakantie voorbij, begint het harde werk voor echtscheidingsadvocaten. Nederlanders willen massaal kappen met hun relatie.

Conclusie AG: box 3-heffing over verloren vermogen door onteigening aandelen soms ‘buitensporige last’

TaxLive - 05 jan 2018 - 13:36
De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en daarmee onredelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de heffing in zijn geheel niet moet plaatsvinden. Dat schrijft advocaat-generaal René Niessen in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.

Alleen in het belastingjaar betaalde lijfrentepremie is aftrekbaar

TaxLive - 05 jan 2018 - 13:23
Een man brengt in een jaar zijn in de voorgaande jaren niet afgetrokken lijfrentepremies in aftrek. Volgens het hof beperkt de Belastingdienst terecht de aftrek tot alleen de in dat jaar betaalde lijfrentepremies.

‘Heffing box 3 buitensporige last’

Telegraaf - geld - 05 jan 2018 - 12:45

De belasting die een man moet betalen over zijn vermogen, is een ‘buitensporige last’ omdat hij dit vermogen uiteindelijk is kwijtgeraakt bij de nationalisatie van SNS Reaal.

Pagina's

Subscribe to rosier bijl van kan aggregator - Nieuws (uit externe bronnen)